The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
26383

1835 list (druk - karta drożna) wysłany z miejscowości Pyzdry do Konina, wewnątrz bardzo rzadko spotykana adnotacja dotycząca konwojowania aresztanta z pieczęcią burmistrza miasta Pyzdry; czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą "20/4"; dopisek "Służba Cywilno Wojskowa" i słabiej odciśnięty dwuwierszowy stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE BURMISTRZ MIASTA PYZDRY"; dobry stan zachowania (dokument zmniejszony); z kolekcji B.Grodzińskiego.

260 PLN260 PLN
26455

1860 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIC o średnicy 25 mm, stempel "INTERES SZPITALA / DZIECIĄTKA JEZUS" w podwójnej ramce.

50 PLN40 PLN
26498

1874 TORUŃ, znaczek niemiecki za 5 Gr skasowany 22 maja efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel) THORN w Toruniu; walor o ładnej prezencji, ale w słabym stanie zachowania (brak dwóch ząbków, złamany prawy górny róg i mocna prześwitka).

30 PLN30 PLN
26520

1886 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop wydania 1883/84 o wymiarach 139x58mm wysłana z miejscowości Poddębice do Warszawy, znak opłaty unieważniony datownikiem "ПОДДЕМБИЦКАЯ П.О.КАЛИШСК.Г." z dnia 26.ИЮН odciśniętym dodatkowo na froncie; na odwrocie datownik odbiorczy z następnego dnia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
26549

1895 list pieniężny z Ustrzyk Dolnych do Lwowa, na odwrocie pieczęcie lakowe.

160 PLN150 PLN
26554

1897 Brzeżany, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1890 roku, unieważniony polskim kasownikiem w Brzeżanach, ząbkowanie 10 1/2.

10 PLN10 PLN
26649

1858 Królestwo Polskie 225 - UNIEJÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 na resztce wycinka; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 225 - Uniejów (Fi.+900.-), w małej ekspedycji pocztowej na bocznym trakcie z Turka poprowadzonym po 1862 roku do Porczyn i Szadka; kasownik ma wysoki 6 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; oferowany jest na fragmencie karty z jego kolekcji wystawowej, jest czytelnie odbity, znaczek był kiedyś własnością R.F.Mertensa i został w VI 1907 roku zakupiony przez A.Faberge - jego adnotacja ołówkiem na odwrocie.

1 200 PLN1 000 PLN
26658

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, uszkodzony lewy dolny narożnik, doskonała prezencja, fotoatest Pelc.

900 PLN800 PLN
26659

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasny błękit pruski i jasno różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

1 400 PLN1 560 PLN
26663

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych, znaczek z dorobiona gumą (stare fałszerstwo), gwarancja Krawczyk z okresu kiedy nie przystawiano pieczątki G, a podnoszono gwarancję.

2 500 PLN2 250 PLN
26664

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, znaczek posiada usterkę charakterystyczna dla 67. pozycji w arkuszu drukarskim w postaci kropki po 10 w napisie "10 KOP", bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

2 800 PLN2 300 PLN
26665

1860 pierwszy polski znaczek w barwach ciemnoniebieskiej i karminowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, uszkodzony lewy dolny narożnik, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

1 800 PLN1 800 PLN
26666

1860 pierwszy polski znaczek w barwach ciemnoniebieskiej i karminowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie na dużym fragmencie obwoluty listu z Warszawy do Nowej Aleksandrii, znaczek posiada bardzo ciekawą usterkę w postaci pękniętej niebieskiej kliszy w lewej górnej części otoku z płaszczem heraldycznym, pęknięcia i uszkodzenia kliszy są niezmiernie rzadkie i ciekawe ze względu na nieodwracalny charakter uszkodzenia możliwy tylko do usunięcia przez wymianę kliszy, bardzo dobry stan zachowania.

4 500 PLN3 700 PLN
26669

1860 koperta stemplowe za 3 kop. Poczty Miejskiej w Warszawie, z białym sucho tłoczonym na niebieskim tle znakiem opłaty znajdującym się na klapie, papier bladożółty nieprasowany z widocznymi tłoczonymi kwadracikami (Fi. 3.500,-) bardzo dobry stan zachowania.

2 800 PLN2 200 PLN
26670

1860 Koperty stemplowe za 10 kop. do korespondencji krajowej i do Rosji, z białym sucho tłoczonym na czarnym tle znakiem opłaty znajdującym się na:

klapie, papier bladożółty satynowany ze słabo widocznymi tłoczonymi kwadracikami, rzadsza odmiana (Fi.2000.-), bardzo ładny stan zachowania ;

stronie adresowej, papier bladożółty satynowany ze słabo widocznymi tłoczonymi kwadracikami (Fi.1300.-); słabszy stan zachowania (pionowe zgięcia).

3 000 PLN2 600 PLN
26671

1861 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i jasno różowokarminowej na kompletnym składanym liście z Ozorkowa do Warszawy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Ozorkowa z liczbą 236 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, jedyny w swoim rodzaju datownik Ozorkowa z błędnie wpisana data nadania 30/4 zamiast 30/5, na odwrocie pięknie zachowana pieczęć lakowa nadawcy i stempel odbiorczy z Warszawy z data 31/5, listy z Ozorkowa są znane w kilku zaledwie egzemplarzach, a ze względu na całkowicie odmienny niezmiernie poszukiwane, dużo rzadsze niż wynikałoby to ze skali rzadki, która odnosi się też do ilości znaczków odklejonych z listów, bardzo dobry stan zachowania - zarówno znaczek w pięknym stanie, jak i piękne czytelne odbitki stempli, fotoatest Mikulski.

32 000 PLN29 000 PLN
26696

1866 Królestwo Polskie - KIBARTY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, ładny stan.

100 PLN100 PLN
26712

1875 Królestwo Polskie, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 145x81 mm; wysłana 15 VI z Warszawy do Legnicy, znak opłaty skasowany datownikiem WARSZAWA 1 EKSPED. (ВАРШАВА 1 ЭКСПЕД.) odciśniętym dodatkowo na odwrocie, na froncie okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym; na odwrocie datownik warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej z tego samego dnia - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПР.И ВЫДAЧИ.ИНОСТР.КОРP.) i legnicki stempelek odbiorczy; dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
26716

1879 obszar I Rzeczypospolitej - STAROKONSTANTYNÓW - list ze Starokonstantynowa do miejscowości Czudnów, opłacony 2 znaczkami rosyjskimi za 7 kop i 1 za 8 kop wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; znaczki unieważnione datownikiem СТАРОКОНСТАНТИНОВЪ z dnia 16.IV, niebieski kasownik odbiorczy ЧУДНОВСКАЯ П.О. ВОЛЫНСК.ГУБ.; Starokonstantynów w II rozbiorze zagarnięty przez Rosję, nie powrócił już, z wyjątkiem 1920 roku, w granice Rzeczypospolitej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
26718

1881 Królestwo Polskie, list z Włocławka do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop wydania z 1875 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony datownikiem "ВЛОЦЛАВЕКѢ" z ozdobnikiem z dnia 25 MAЯ.1881 odciśniętym dodatkowo poniżej; na odwrocie datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
26756

1916 okupacja niemiecka, tereny "Gen.- Gouv. Warschau", paszport niemiecki dla Polki wystawiony 1.IV w Grójcu, dekoracyjna pieczęć urzędu powiatowego; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
26765

1917 list wartościowy wysłany z austriackiej poczty etapowej w Jędrzejowie do Wiednia, stempel formacyjny poczty w Jędrzejowie "K. u. k. Etappenpost- ind Telegraphenamt / JĘDRZEJÓW.", na odwrocie pieczęcie lakowe, podpis cenzora z napisem "überprüft" i stempel odbiorczy z Wiednia.

120 PLN100 PLN
26800

1918 przekaz paczkowy z Włocławka do Berlina.

600 PLN500 PLN
26803

1918 list z Urzędu Gminy w Sobolewie do Siedlec.

80 PLN60 PLN
26839

1915 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.2., odbitka jednego z najwcześniejszych i najrzadziej spotykanych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 1.II z frontu karpackiego do Wiednia; fragment treści: "Kartkę od Ciebie dostałem na pozycyi gdy wróciłem z patrolu brodząc powyżej pasa w śniegu"; stempel czytelnie, chociaż lekko odciśnięty; rzadki walor z wczesnego, mało znanego i słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego; gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
26854

1916 Legiony Polskie - papier listowy z orłem i napisem LEGIONY POLSKIE 1915 (Kucharski E.3A.), stopień rzadkości - 6 punktów!!! wysłany 21.IV ze "stanowiska" do Departamentu Wojskowego NKN, wewnątrz pieczęć kancelaryjna z liczbą dziennika, a na odwrocie stempel ODDZIAŁ ZAPOMOGOWY; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; do tej pory znany jeden egzemplarz z obiegu z dnia 7.V.1916.

400 PLN400 PLN
26874

1916 kartka nadana w poczcie etapowej nr 355 do Krakowa, stempel formacyjny "Legion Polski / Pułk 2. Baon III. / Komp. 9.".

80 PLN80 PLN
26909

1917 kartka z austriackiej poczty etapowej nr 199 do Lwowa, stempel formacyjny "Dowództwo III. Batalionu 6. Pułku piechoty / Wojsk Polskich".

90 PLN90 PLN
26910

1918 X Armia - poczta lokalna z rejonu Baranowicz i Nowogródka, piękna karta ze Słonimia do Niemiec, wysłana 30.10. z terenów kontrolowanych przez X Armię niemiecką (Fischer t.II str.40), a zwracana do niepodległej już Polski; opłacona znaczkiem za 30 Pf. i zgodnie z przepisami niemieckim znaczkiem za 10 Pf., oba unieważniono dawnym rosyjskim datownikiem СЛОНИМЪ ГРОДН., datownik odbiorczy z Trebnitz, kilka stempelków pomocniczych, przeadresowanie, liczne adnotacje, słowem piękny obieg pocztowy, gwarancja Schmutz.

4 000 PLN3 500 PLN
26929

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego 10/3 kop, ostemplowana 21.5 w dniu podpisania traktu o likwidacji Korpusu (Fi.180.-); dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady wklejenia na kartę albumową).

60 PLN50 PLN
27003

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w odmianie barw II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN162 PLN
27005

1916 Zawiercie, unikalna próba znaczka za 10 f. w kolorach jasnoszarofioletowym i zielonym (16E3/26D7) na niegumowanym szarawożółtym papierze drzewnym o grubości 0,06 mm, co ciekawe środek wydrukowano podwójnie; nad rysunkiem delikatne ślady farby z innego znaczka, bardzo dobry stan zachowania, nieprecyzyjnie (nonsensownie) katalogowana jako 1 III MK, choć wyraźnie różni się od wydania definitywnego papierem, gwarancja, opis i fotoatest (jednoznacznie określona jako próba 1 P).

4 000 PLN4 000 PLN
27019

1916 Sosnowiec, widokówka wysłana 31.12 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, jasnofioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." z datą -2. JAN 1917, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
27020

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na widokówce wysłanej 29.12 z Sosnowca, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN72 PLN
27021

1916-17 Częstochowa, karta wysłana 10.XII. z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie do Krakowa (stempelek odbiorczy z 26.XII.; ze względu na brak dokładnego adresu zwrócono go do nadawcy; 31.XII. przekazano kartę Poczcie Miejskiej (datownik na górze i stempelek opłaty typu III na froncie), która podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, wtedy powtórnie odciśnięto datownik (13.I) i stempel informacyjny o niemożności odnalezienia nadawcy "Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 800 PLN1 800 PLN
27024

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

320 PLN288 PLN
27027

1916 Łódź, CZASOWE WSTRZYMANIE WYSYŁKI KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ w związku z niekorzystnym rozwojem dla Niemiec sytuacji wojennej na froncie zachodnim (bitwa nad Sommą) i wschodnim (ofensywa Brusiłowa) czasowo wstrzymano wysyłkę korespondencji zagranicznej z Polski, list wysłany 26.9 z Łodzi do Hamburga, poddany cenzurze w Poznaniu i tamże zatrzymany, po opatrzeniu odręczną adnotacją "Nachrichtenverkehr zwischen Russ. Polen und dem Ausland unzulässig" (Wymiana poczty pomiędzy Polską, a zagranicą niedopuszczona), dodatkowym stempelkiem informacyjnym "Unzulässig zurück" (niedopuszczone, zwrot) i okrągła pieczęć cenzury z godłem "PRÜFUNGS- U. ÜBERWACHUNGS-STELLE DES V. ARMEEKORPS. POSEN" zwrócony do nadawcy; na odwrocie czerwony datownik poczty doręczeniowej L.F.F. z 9.10.16, która doręczyła zwróconą przesyłkę; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, znanych kilka przesyłek z końca września 1916; na karcie albumowej; gwarancja.

2 000 PLN2 000 PLN
27039

1916 Warszawa, miejscowy list z warszawy, na odwrocie znaczek poczty miejskiej.

40 PLN36 PLN
27044

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 13.5, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr dokumentujący doręczenie, skasowany 14.5 datownikiem z wyróżnikiem "b"; całość w dobrym stanie zachowania.

60 PLN54 PLN
27055

1916 Warszawa, cięta seria nie wprowadzona do obiegu, znaczek za 6 gr. z abklaczem rysunku znaczka na stronie gumowanej, na marginesach ślady po podlepkach.

120 PLN160 PLN