The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
28904

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, czworoblok makulaturowych znaczków z przesuniętą perforacją i nie dodrukiem obrazka znaczków, gwarancja Korszeń - ładna prezentacja blędu, do specjalizacji wydania.

330 PLN330 PLN
28907

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek makulaturowy - druk na łączeniu taśmy papieru bez części obrazka, lekka prześwitka, gwarancja Korszeń.

110 PLN110 PLN
28911

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, czworoblok makulaturowych znaczków z przesuniętą perforacją i nie dodrukiem obrazka znaczków, gwarancja Korszeń - ładna prezentacja błędu, do zbiorów specjalizowanych. Interesująca zmiana w pionie intensywnosci druku.

330 PLN330 PLN
28914

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczki z bloku.

45 PLN45 PLN
28921

1938 wydanie dobroczynne z dopłatą na pomoc zimową, seria w czworoblokach.

140 PLN140 PLN
28923

1938 wydanie dobroczynne z dopłatą na Pomoc Zimową - WZÓR, parka niekatalogowanych prób z dziurkowaniem: WZ na lewym i ÓR na prawym; w latach dwudziestych w PWPW do oznaczania znaczków przeznaczonych do celów instruktażowych i okazowych stosowano różne formy stempli WZÓR, SKASOWANO, nadruku "Bez wartości obiegowej" lub okrągłej pieczęci PWPW; w latach trzydziestych zakupiono do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano, perforację WZÓR sporadycznie stosowano także po wojnie; znaczki zachowały się w dobrym stanie, na odwrocie ślady rozmytego gumowania po zgodnym z przeznaczeniem przyklejeniu na paczkę arkuszy, fotoatest Korszeń.

2 400 PLN2 400 PLN
28925

1938 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zbąszyń nr 3.

40 PLN40 PLN
28927

1938 karta pocztowa wysłana 31.10 z miejscowości Polskie Brzozie do Warszawy, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
28932

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, dwa listy polecone z wystawy opłacone blokami (ciętym i ząbkowanym) do Luksemburga kasowane stemplami okolicznościowymi wystawy, na odwrocie stemple odbiorcze i tranzytowe i nalepki kontroli dewizowej, co ciekawe ostemplowane kasownikiem okolicznościowym wystawy, bardzo dobry stan zachowania.

320 PLN260 PLN
28938

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, specjalna okolicznościowa karta ofrankowana blokiem skasowanym 23.IX stemplem okolicznościowym "I POLSKI LOT STRATOSFERYCZNY ZAKOPANE DOLINA CHOCHOŁOWSKA" w Zakopanem (Myślicki 38 241), dodatkowe stemple: "PRZEWIEZIONE POCZTĄ STRATOSFERYCZNĄ" (Myślicki 38 031) i "Lot do stratosfery z powodu pożaru balonu nie doszedł do skutku. Dolina Chochołowska (Zakopane) 24.X.1938" (Myślicki 38 242) - oba, najwyższy stopień rzadkości D według katalogu stempli.

200 PLN200 PLN
28949

1938 kartka z Cieszyna 2.10.38 do Przemyśla, po zajęciu Zaolzia, stempel propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY / ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ", widokówka z oryginalnego obiegu z widokiem mostu granicznego w Cieszynie.

280 PLN280 PLN
28950

1938 list z Cieszyna 2.10.38 do Rydułtowy, stemple propagandowe związane z aneksją Zaolzia; "BOHATEROSKIE ZAOLZIE WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ".

160 PLN160 PLN
28954

1938 nalepki reklamowe Targów Wschodnich we Lwowie przeznaczone do umieszczania na korespondencji.

50 PLN45 PLN
28955

1938 karnet promocyjny wydany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów z nowościami Poczty Polskiej, w tym serii dla polskiego portu w Gdańsku, bardzo dobry stan zachowania.

1 000 PLN1 000 PLN
28958

1939 list z Warszawy do Austrii z wirnikiem propagującym zawody FIS w Zakopanem.

40 PLN34 PLN
28975

1939 list z Wilna do Warszawy, stempel z Wilna 2 "V TARGI PÓŁNOCNE W WILNIE 19 VIII - 3 IX 1939".

40 PLN40 PLN
28976

1939 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Ławoczne - Lwów nr 381.

60 PLN60 PLN
28980

1939 "PRACA PCK TO SAMOOBRONA SPOŁECZNA" Katowice 1 (wyróżnik 1z), czytelna odbitka rzadkiego wirnika okolicznościowego na liście wysłanym 15.VI do Rybnika (Myślicki 39 120); temat - CZERWONY KRZYŻ.

120 PLN120 PLN
28982

1939 "FIS ZAKOPANE 1939" Zakopane 1, znaczki za 15 i 55 gr ostemplowane 19.II kasownikiem okolicznościowym (lewa narta wyżej) w Zakopanem na kopercie listu poleconego do miejscowości Jedlicze; dodatkowo nalepka z emblematem zawodów; na odwrocie kasownik odbiorczy (Myślicki 39 002).

50 PLN42 PLN
28987

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, seria znaczków ostemplowana okolicznościowo na kopercie listu poleconego wysłanego 19.II z Zakopanego do Bydgoszczy, dodatkowo ząbkowana nalepka FIS; na odwrocie kasownik odbiorczy; koperta pionowo zgięta (Myślicki 39 002).

80 PLN68 PLN
28988

1939 kartka z Równego Wołyńskiego 15.VIII.39 ze stemplem okolicznościowym X Jubileuszowych Targów Wołyńskich, widokówka z Równego.

90 PLN81 PLN
28997

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC47, kartka z Łowicza nadana 4.9.39 do Śremu, stempel cenzury z Łowicza BC nr 47.

500 PLN500 PLN
28998

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka z Łodzi nadana 3.9.39 do Sulejowa, stempel cenzury z Łodzi BC nr 41.

400 PLN400 PLN
29007

1939 WILEŃSZCZYZNA - BARANOWICZE - zwrotne poświadczenie odbioru, odesłane 3.IV z urzędu pocztowego Baranowicze 1 do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie, datownik z wyróżnikiem "l"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

40 PLN40 PLN
29008

1939 "BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH SPÓŁKA AUKCYJNA ODDZIAŁ ŁÓDZKI" 1,05 zł frankatura mechaniczna B-41, koperta firmowa listu poleconego, wysłanego 14.VI z Łodzi do Nowego Jorku, dodatkowy stempelek DEWIZOWY, kasowniki odbiorcze na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
29213

1938 Port Gdańsk, 20. rocznica odzyskania niepodległości, seria czysta w czworoblokach, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
29228

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

40 PLN40 PLN
29233

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacją poziomą, gwarancja i opis Korszeń.

100 PLN100 PLN
29234

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN60 PLN
29284

1920 kartka polecona z Bielska do Wiednia z mieszaną frankaturą wydania dla Śląska Cieszyńskiego i wydania w walucie koronowej, opłata w obowiązującej wysokości 1,20 mk pobrana znaczkami, całostka wydania krakowskiego użyta jako kartka nie uwzględniona w opłacie, brak treści na odwrocie.

180 PLN180 PLN
29301

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, gwarancja Krawczyk.

180 PLN180 PLN
29325

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 gumowym datownikiem typu III; co ciekawe datownik ten przydzielono agencji na krążowniku ORP "Dragon", który podczas inwazji w Normandii wspierał lądujące wojska ostrzeliwując cele nadbrzeżne, 8.VII.44 został zaatakowany przez niemiecką żywą torpedę i w wyniku odniesionych uszkodzeń 20.VII osadzono go na dnie jako element falochronu sztucznego portu inwazyjnego; po zatopieniu okrętu, według książki G.K.Kay'a i R.Negusa "Polish exile mail in Great Britain 1939-49", datownik agencji przekazano do agencji na bliźniaczym krążowniku ORP "Conrad", który Royal Navy przekazała Polskiej Marynarce Wojennej 14.X.1944; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN120 PLN
29361

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.1 z Równego do miejscowości Młynów, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ."; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

240 PLN220 PLN
29424

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie, bardzo ładny stan, nakład 1000 sztuk, niski numer karnetu.

800 PLN720 PLN
29437

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN100 PLN
29446

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", znaczek V wydania - I nakład, bez perforacji poziomej na średnim papierze.

30 PLN30 PLN
29447

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład, bez perforacji na górze, bardzo rzadki na grubym porowatym szarym papierze.

120 PLN120 PLN
29448

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", dolna połówka ząbkowanego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, MS (Mikstein), WR (Rachmanow).

60 PLN60 PLN
29449

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym, rzadszy na niebieskim papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku z opaski.

150 PLN150 PLN
29450

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, na cienkim gazetowym papierze.

40 PLN40 PLN