Page:
results
Num# Description Start price Buy price
289971939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC47, kartka z Łowicza nadana 4.9.39 do Śremu, stempel cenzury z Łowicza BC nr 47.

500 PLN

500 PLN

289981939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka z Łodzi nadana 3.9.39 do Sulejowa, stempel cenzury z Łodzi BC nr 41.

400 PLN

400 PLN

290071939 WILEŃSZCZYZNA - BARANOWICZE - zwrotne poświadczenie odbioru, odesłane 3.IV z urzędu pocztowego Baranowicze 1 do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie, datownik z wyróżnikiem "l"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

40 PLN

40 PLN

290081939 "BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH SPÓŁKA AUKCYJNA ODDZIAŁ ŁÓDZKI" 1,05 zł frankatura mechaniczna B-41, koperta firmowa listu poleconego, wysłanego 14.VI z Łodzi do Nowego Jorku, dodatkowy stempelek DEWIZOWY, kasowniki odbiorcze na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

120 PLN

292131938 Port Gdańsk, 20. rocznica odzyskania niepodległości, seria czysta w czworoblokach, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

292281920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

40 PLN

40 PLN

292331920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacją poziomą, gwarancja i opis Korszeń.

100 PLN

100 PLN

292341920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN

60 PLN

292841920 kartka polecona z Bielska do Wiednia z mieszaną frankaturą wydania dla Śląska Cieszyńskiego i wydania w walucie koronowej, opłata w obowiązującej wysokości 1,20 mk pobrana znaczkami, całostka wydania krakowskiego użyta jako kartka nie uwzględniona w opłacie, brak treści na odwrocie.

180 PLN

180 PLN

293011921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, gwarancja Krawczyk.

180 PLN

180 PLN

293251945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 gumowym datownikiem typu III; co ciekawe datownik ten przydzielono agencji na krążowniku ORP "Dragon", który podczas inwazji w Normandii wspierał lądujące wojska ostrzeliwując cele nadbrzeżne, 8.VII.44 został zaatakowany przez niemiecką żywą torpedę i w wyniku odniesionych uszkodzeń 20.VII osadzono go na dnie jako element falochronu sztucznego portu inwazyjnego; po zatopieniu okrętu, według książki G.K.Kay'a i R.Negusa "Polish exile mail in Great Britain 1939-49", datownik agencji przekazano do agencji na bliźniaczym krążowniku ORP "Conrad", który Royal Navy przekazała Polskiej Marynarce Wojennej 14.X.1944; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

293611941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.1 z Równego do miejscowości Młynów, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ."; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

240 PLN

220 PLN

294241942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie, bardzo ładny stan, nakład 1000 sztuk, niski numer karnetu.

800 PLN

720 PLN

294371942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN

100 PLN

294461943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", znaczek V wydania - I nakład, bez perforacji poziomej na średnim papierze.

30 PLN

30 PLN

294471943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład, bez perforacji na górze, bardzo rzadki na grubym porowatym szarym papierze.

120 PLN

120 PLN

294481943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", dolna połówka ząbkowanego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, MS (Mikstein), WR (Rachmanow).

60 PLN

60 PLN

294491943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym, rzadszy na niebieskim papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku z opaski.

150 PLN

150 PLN

294501943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, na cienkim gazetowym papierze.

40 PLN

40 PLN

295491940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

80 PLN

80 PLN

295591940 widoki zabytkowych budowli, arkusz sprzedażny znaczka za 8 gr. w bardzo dobrym stanie.

100 PLN

90 PLN

295671940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikiem okolicznościowym.

50 PLN

50 PLN

295741940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

80 PLN

80 PLN

295831940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim o szarozielonym znaku opłaty z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!", czysta; z prawej strony niewielkie przebarwienie.

30 PLN

30 PLN

295841940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 26.VII z Warszawy do Lublina; bardzo dobry stan zachowania (Fi.80.-).

40 PLN

40 PLN

295911940 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karty zielone o sygnaturze II.41, na trzech różnych rodzajach kartonów, z obiegu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.30 euro).

50 PLN

50 PLN

295991940 arkusz sprzedażny znaczka urzędowego za 3 zł, dobry stan zachowania.

500 PLN

450 PLN

296001940 arkusz sprzedażny znaczka urzędowego za 5 zł, dobry stan zachowania.

750 PLN

675 PLN

296191941 widoki zabytkowych budowli, arkusz sprzedażny znaczka za 4 zł, dziurki po zszywaczu na marginesach i malutki ubytek gumy na jednym znaczku, ogólnie w dobrym stanie.

250 PLN

210 PLN

296671942 600-lecie Lublina, seria znaczków na wycinkach ostemplowana kasownikiem okolicznościowym "ZWEI JAHRE NSDAP IM GENERALGOUVERNEMENT 14-16.8 1942" w Krakowie.

30 PLN

30 PLN

296731942 widoki zabytkowych budowli, 12 gr komplet kart fioletowych o sygnaturach: I.41, III.42, I.44, czyste (Mi.42 euro).

100 PLN

100 PLN

296931943 urodziny Hitlera, narożnikowa czysta seria w parkach poziomych z oznaczeniem na dolnym marginesie ENTW.: + podpis projektanta (Fi.+50% dopłaty), bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

40 PLN

296971943 Mikołaj Kopernik - 400 rocznica śmierci, karta maksimum; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN

150 PLN

297731944 portret Hitlera, trzy odmiany karty, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

40 PLN

297741944 portret Hitlera, trzy odmiany karty z obiegu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.108 euro).

150 PLN

150 PLN

297751944 portret Hitlera - karta pocztowa, wysłana 28.XI z urzędu Kraków 20 do miejscowości Wojkowitz Komorne (Wojkowice Komorne), dobry stan zachowania (Fi.60,- Mi.40 euro).

50 PLN

40 PLN

297931941 Flossenbürg - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym datowana 18.5, wysłana 21.5 z obozu do Sosnowca, niski numer więźnia - 2167; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej z literą "C"; bardzo rzadko spotykana kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania (koperta od frontu nieznacznie uzupełniana); z kolekcji B.Grodzińskiego.

600 PLN

450 PLN

299021942 Lotnik, całostka - formularz zawiadomienia z biblioteki skasowana 4.V.1943 rzadkim stemplem okolicznościowym "TYDZIEŃ LASU"; gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

299151942 Roman Dmowski, projekt znaczka obozowego nieustalonego autorstwa, odbitka z unieważnionej oryginalnej matrycy, istnieją dwa wzory tego projektu, jeden opisany przez Jerzego Ziębę i drugi oferowany powyżej, znany z pięknego wielokrotnie nagradzanego eksponatu wystawowego dawnego eksperta PZF prof. Stanisława Barańskiego, sygnowany Korszeń.

1 000 PLN

1 000 PLN

302371943 Menażka, nacinany znaczek za 10 f w kolorze ciemnoniebieskozielonym na papierze białym prążkowanym grubym na karcie datowanej 31/XII.44, odręczny napis tuszem POCZTÓWKA; znaczek unieważniony kasownikiem dwuobrączkowym z napisem MURNAU u góry, OFL. VIIA u dołu, bez daty; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN

340 PLN