Page:
results
Num# Description Start price Buy price
289041938 20. rocznica odzyskania niepodległości, czworoblok makulaturowych znaczków z przesuniętą perforacją i nie dodrukiem obrazka znaczków, gwarancja Korszeń - ładna prezentacja blędu, do specjalizacji wydania.

330 PLN

330 PLN

289071938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek makulaturowy - druk na łączeniu taśmy papieru bez części obrazka, lekka prześwitka, gwarancja Korszeń.

110 PLN

110 PLN

289111938 20. rocznica odzyskania niepodległości, czworoblok makulaturowych znaczków z przesuniętą perforacją i nie dodrukiem obrazka znaczków, gwarancja Korszeń - ładna prezentacja błędu, do zbiorów specjalizowanych. Interesująca zmiana w pionie intensywnosci druku.

330 PLN

330 PLN

289141938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczki z bloku.

45 PLN

45 PLN

289211938 wydanie dobroczynne z dopłatą na pomoc zimową, seria w czworoblokach.

140 PLN

140 PLN

289231938 wydanie dobroczynne z dopłatą na Pomoc Zimową - WZÓR, parka niekatalogowanych prób z dziurkowaniem: WZ na lewym i ÓR na prawym; w latach dwudziestych w PWPW do oznaczania znaczków przeznaczonych do celów instruktażowych i okazowych stosowano różne formy stempli WZÓR, SKASOWANO, nadruku "Bez wartości obiegowej" lub okrągłej pieczęci PWPW; w latach trzydziestych zakupiono do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano, perforację WZÓR sporadycznie stosowano także po wojnie; znaczki zachowały się w dobrym stanie, na odwrocie ślady rozmytego gumowania po zgodnym z przeznaczeniem przyklejeniu na paczkę arkuszy, fotoatest Korszeń.

2 400 PLN

2 400 PLN

289251938 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zbąszyń nr 3.

40 PLN

40 PLN

289271938 karta pocztowa wysłana 31.10 z miejscowości Polskie Brzozie do Warszawy, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN

40 PLN

289321938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, dwa listy polecone z wystawy opłacone blokami (ciętym i ząbkowanym) do Luksemburga kasowane stemplami okolicznościowymi wystawy, na odwrocie stemple odbiorcze i tranzytowe i nalepki kontroli dewizowej, co ciekawe ostemplowane kasownikiem okolicznościowym wystawy, bardzo dobry stan zachowania.

320 PLN

260 PLN

289381938 pierwszy polski lot do stratosfery, specjalna okolicznościowa karta ofrankowana blokiem skasowanym 23.IX stemplem okolicznościowym "I POLSKI LOT STRATOSFERYCZNY ZAKOPANE DOLINA CHOCHOŁOWSKA" w Zakopanem (Myślicki 38 241), dodatkowe stemple: "PRZEWIEZIONE POCZTĄ STRATOSFERYCZNĄ" (Myślicki 38 031) i "Lot do stratosfery z powodu pożaru balonu nie doszedł do skutku. Dolina Chochołowska (Zakopane) 24.X.1938" (Myślicki 38 242) - oba, najwyższy stopień rzadkości D według katalogu stempli.

200 PLN

200 PLN

289491938 kartka z Cieszyna 2.10.38 do Przemyśla, po zajęciu Zaolzia, stempel propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY / ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ", widokówka z oryginalnego obiegu z widokiem mostu granicznego w Cieszynie.

280 PLN

280 PLN

289501938 list z Cieszyna 2.10.38 do Rydułtowy, stemple propagandowe związane z aneksją Zaolzia; "BOHATEROSKIE ZAOLZIE WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ".

160 PLN

160 PLN

289541938 nalepki reklamowe Targów Wschodnich we Lwowie przeznaczone do umieszczania na korespondencji.

50 PLN

45 PLN

289551938 karnet promocyjny wydany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów z nowościami Poczty Polskiej, w tym serii dla polskiego portu w Gdańsku, bardzo dobry stan zachowania.

1 000 PLN

1 000 PLN

289581939 list z Warszawy do Austrii z wirnikiem propagującym zawody FIS w Zakopanem.

40 PLN

34 PLN

289751939 list z Wilna do Warszawy, stempel z Wilna 2 "V TARGI PÓŁNOCNE W WILNIE 19 VIII - 3 IX 1939".

40 PLN

40 PLN

289761939 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Ławoczne - Lwów nr 381.

60 PLN

60 PLN

289801939 "PRACA PCK TO SAMOOBRONA SPOŁECZNA" Katowice 1 (wyróżnik 1z), czytelna odbitka rzadkiego wirnika okolicznościowego na liście wysłanym 15.VI do Rybnika (Myślicki 39 120); temat - CZERWONY KRZYŻ.

120 PLN

120 PLN

289821939 "FIS ZAKOPANE 1939" Zakopane 1, znaczki za 15 i 55 gr ostemplowane 19.II kasownikiem okolicznościowym (lewa narta wyżej) w Zakopanem na kopercie listu poleconego do miejscowości Jedlicze; dodatkowo nalepka z emblematem zawodów; na odwrocie kasownik odbiorczy (Myślicki 39 002).

50 PLN

42 PLN

289871939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, seria znaczków ostemplowana okolicznościowo na kopercie listu poleconego wysłanego 19.II z Zakopanego do Bydgoszczy, dodatkowo ząbkowana nalepka FIS; na odwrocie kasownik odbiorczy; koperta pionowo zgięta (Myślicki 39 002).

80 PLN

68 PLN

289881939 kartka z Równego Wołyńskiego 15.VIII.39 ze stemplem okolicznościowym X Jubileuszowych Targów Wołyńskich, widokówka z Równego.

90 PLN

81 PLN

289971939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC47, kartka z Łowicza nadana 4.9.39 do Śremu, stempel cenzury z Łowicza BC nr 47.

500 PLN

500 PLN

289981939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka z Łodzi nadana 3.9.39 do Sulejowa, stempel cenzury z Łodzi BC nr 41.

400 PLN

400 PLN

290071939 WILEŃSZCZYZNA - BARANOWICZE - zwrotne poświadczenie odbioru, odesłane 3.IV z urzędu pocztowego Baranowicze 1 do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie, datownik z wyróżnikiem "l"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

40 PLN

40 PLN

290081939 "BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH SPÓŁKA AUKCYJNA ODDZIAŁ ŁÓDZKI" 1,05 zł frankatura mechaniczna B-41, koperta firmowa listu poleconego, wysłanego 14.VI z Łodzi do Nowego Jorku, dodatkowy stempelek DEWIZOWY, kasowniki odbiorcze na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

120 PLN

292131938 Port Gdańsk, 20. rocznica odzyskania niepodległości, seria czysta w czworoblokach, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

292281920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

40 PLN

40 PLN

292331920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacją poziomą, gwarancja i opis Korszeń.

100 PLN

100 PLN

292341920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN

60 PLN

292841920 kartka polecona z Bielska do Wiednia z mieszaną frankaturą wydania dla Śląska Cieszyńskiego i wydania w walucie koronowej, opłata w obowiązującej wysokości 1,20 mk pobrana znaczkami, całostka wydania krakowskiego użyta jako kartka nie uwzględniona w opłacie, brak treści na odwrocie.

180 PLN

180 PLN

293011921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, gwarancja Krawczyk.

180 PLN

180 PLN

293251945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 gumowym datownikiem typu III; co ciekawe datownik ten przydzielono agencji na krążowniku ORP "Dragon", który podczas inwazji w Normandii wspierał lądujące wojska ostrzeliwując cele nadbrzeżne, 8.VII.44 został zaatakowany przez niemiecką żywą torpedę i w wyniku odniesionych uszkodzeń 20.VII osadzono go na dnie jako element falochronu sztucznego portu inwazyjnego; po zatopieniu okrętu, według książki G.K.Kay'a i R.Negusa "Polish exile mail in Great Britain 1939-49", datownik agencji przekazano do agencji na bliźniaczym krążowniku ORP "Conrad", który Royal Navy przekazała Polskiej Marynarce Wojennej 14.X.1944; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

293611941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.1 z Równego do miejscowości Młynów, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ."; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

240 PLN

220 PLN

294241942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie, bardzo ładny stan, nakład 1000 sztuk, niski numer karnetu.

800 PLN

720 PLN

294371942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN

100 PLN

294461943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", znaczek V wydania - I nakład, bez perforacji poziomej na średnim papierze.

30 PLN

30 PLN

294471943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład, bez perforacji na górze, bardzo rzadki na grubym porowatym szarym papierze.

120 PLN

120 PLN

294481943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", dolna połówka ząbkowanego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, MS (Mikstein), WR (Rachmanow).

60 PLN

60 PLN

294491943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym, rzadszy na niebieskim papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku z opaski.

150 PLN

150 PLN

294501943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, na cienkim gazetowym papierze.

40 PLN

40 PLN