The auctions ends in:

Lot # 27039
Close:
Start price: 40
Current price: 36
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.9
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa, miejscowy list z warszawy, na odwrocie znaczek poczty miejskiej.
Photo