The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
340861830 około, list wysłany 15/8 z Gniezna do miejscowości Kozielsko, jednoobrączkowy datownik nadawczy GNESEN, dopisek "Int: Kościelny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej na odwrocie pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN

40 PLN

341021840 około, list z Zamościa do Warszawy, na odwrocie gwarancja Bojanowicz.

300 PLN

300 PLN

341341865 około, prawie kompletny list wysłany 16.4 z Sulejowa do Łodzi, czarny dwuwierszowy w ramce rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIB "СУЛЕIОВЬ SULEIOW" z dopisaną ręcznie datą "4/16"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie czarny datownik odbiorczy typu IXA z napisami rosyjsko-polskimi z 18/4 i pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT PIOTRKOWSKI MAGISTRAT M: SULEJOWA"; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN

150 PLN

341371850 znaczek pierwszego wydania Austrii za 3 Kreutzery unieważniony stemplem z Jordanowa, poziome złamanie.

60 PLN

50 PLN

342721859 Królestwo Polskie 164 - DZIAŁOSZYN; kompletny list z Działoszyna do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 164 - Działoszyn, ma on bardzo wysoki - 8 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza (na polskim znaczku 9 stopień rzadkości); po prawej ramkowy stempel nadawczy DZIAŁOSZYN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 29.3, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 1.4 i okrągły godzinnik 9/R; list jest kompletny i bardzo dekoracyjny, mimo nadcięcia kartki zachowany w pięknym stanie; po lewej gwarancja M.A.Bojanowicz, po prawej gwarancja Z.Korszeń.

6 000 PLN

6 000 PLN

342791863 kompletny składany list z Aleksandrowa Pogranicznego do Warszawy, datownik z Aleksandrowa typ IXA, na odwrocie stempel odbiorczy i godzinnik z Warszawy.

240 PLN

240 PLN

342821865 pierwszy polski znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym na składanym liście z Turka do Warszawy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Turka z cyfrą 224 w czterech okręgach, miejscownik Turka w kolorze czarnym z ręcznie wpisana datą 6/2 (szósty luty), list nadany pięć dni po wycofaniem pierwszego polskiego znaczka z sprzedaży 1.02.1865, po tej dacie znaczki te jeszcze przez niedługi czas były tolerowane przez pocztę rosyjską, stempel firmowy przędzalni Edwarda Engela w Turku, list w pięknym stanie znany z tej miejscowości z nielicznych egzemplarzy, listy z wczesnych dat użycia i bardzo późnego użycia pierwszego polskiego znaczka szczególnie po wycofaniu ich ze sprzedaży są bardzo rzadkie i cenione.

28 000 PLN

28 000 PLN

343091914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 8/9 1914 w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.

300 PLN

300 PLN

343411915 list polecony z Głogoczowa do polskiego konsulatu w Wiedniu, list przyjęto w składnicy pocztowej w Głogaczowie gdzie odbito stempel składnicy, doklejenie erki i ostemplowanie znaczków nastąpiło w najbliższym urzędzie pocztowym w Mogilanach, stempel austriackiej cenzury wojskowej, na odwrocie niespotykany stempel częściowo zaklejony klapą koperty "Policyjnie otwierano".

200 PLN

241 PLN

343431915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.

70 PLN

60 PLN

344291918 seria wydania dobroczynnego w czworoblokach.

40 PLN

40 PLN

344391918 kartka nadana w poczcie etapowej z Sulejowa do Częstochowy, stempel o nie doręczeniu przesyłki.

150 PLN

120 PLN

344741915 karta polowa wysłana 16.12.15 z "pozycji" na Wołyniu z I.baonu 2. pułku piechoty do Krakowa, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "Kwat … ...ronu I.Baon. 2.Pulku Leg. Pol., stempel cenzury CENZUROWANO.

40 PLN

40 PLN

344971915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta trzy wartości na podlepce, ostatnia bez gumy, cynkografia.

25 PLN

25 PLN

345001915 kartka z Aleksandrowa do Dąbrowy Górniczej, stempel formacyjny "I. Szwadron IV Dywizjonu Straży Granicznej" z orłem w środku.

35 PLN

35 PLN

345131916 korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.7 z Homla, przekazany poczcie polowej w Mińsku, datownik "OBRATNAJA POL.POCZ.KAN.W MIŃSKU" (ОБРАТНАЯА ПОЛ.ПОЧ.КОНТ. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ż"(Ж); kopertę po sprawdzeniu zawartości i ocenzurowaniu treści listu, zabezpieczono lakowymi pieczęciami cenzury, dodatkowo stempelek z numerem cenzora.9; zwraca uwagę stempelek polecenia z napisami grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN

250 PLN

345391916 kartka od polskiego jeńca wojennego z Saratowa do Trzebini, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Wiedniu.

50 PLN

50 PLN

345651916 kartka z poczty polowej nr 355 na Morawy, dwa stemple formacyjne kolumny prowiantowej 3. pułku Legionów Polskich.

80 PLN

80 PLN

345711917 rzadki formularz karty polowej legionów z nadrukiem "Karta polowa / Wojsk Polskich" oraz małym orłem legionowym, z tyłu fragment wiadomości z września 1917 roku.

40 PLN

40 PLN

346031917 kartka z Zegrza 7.7.17 do Zgierza, stempel formacyjny "DOWÓDZTWO 11 KOMPANJI / 5 pułku piechoty".

100 PLN

100 PLN

347681916 Warszawa, znaczek serii pomnikowej nie dopuszczonej do obiegu.

50 PLN

50 PLN

347891917 Mińsk Litewski, znaczek kwestarski - cegiełka (revenue) na rzecz Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki w Mińsku; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

100 PLN

348151918 Przedbórz, IV wydanie, seria znaczków ciętych, znaczek za 5 hal. typu 1, za 10 hal. typu 2, za 15 hal. typu 1 i za 20 hal. typu 2, szerokie marginesy i ślady podlepek, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

120 PLN

120 PLN

348321918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

300 PLN

300 PLN

348561918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepki, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

300 PLN

300 PLN

348761918 Przemyśl, znaczek opłaty okupacji austro-węgierskiej za 15 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

50 PLN

50 PLN

348811918 Przemyśl, austriacki znaczek opłaty za 50 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", bardzo ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

40 PLN

40 PLN

348841918 Rozwadów, austriacki znaczek opłaty za 20 hal. z lokalnym nadrukiem typu II "POCZTA POLSKA / Orzeł", czysty bez gumy, gwarancja Krawczyk.

40 PLN

40 PLN

349191918 seria pomnikowa, kompletna seria czysta, każdy znaczek ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie lub poziomie, w trzech znaczkach napis "Poczta Polska" znajduje się na górze zamiast na dole znaczka, a na znaczku za 50 fen. sa w zasadzie dwa takie napisy, piękny stan, jeden znaczek lekkie zmatowienie na gumie, każdy gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN

1 080 PLN

349531918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona cyfra 2", gwarancja i opis Korszeń.

35 PLN

30 PLN

350371918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugą formą, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

80 PLN

350511918 KUTNO - wydanie PP/GGW, znaczek za 15 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Kutna, gwarancja Krawczyk.

50 PLN

50 PLN

351461918 MOGIELNICA - wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z nadrukiem pierwszą formą, unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Mogielnicy, gwarancja i opis MOGIELNICA Schmutz.

200 PLN

200 PLN

351481918 wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z nadrukiem pierwszą formą, gwarancja z opisem Korszeń.

100 PLN

100 PLN

351931918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok unieważniony kasownikiem z Opoczna, prawy górny znaczek z błędem "litera A w POLSKA krótsza", gwarancja Korszeń.

60 PLN

65 PLN

352031918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków za 10/30 hal., lewy z błędem na poz.41 "zniekształcony orzeł, brak lewej gwiazdki i HA zamiast HAL." (Fi.600.-); bardzo ładny stan; gwarancja Landre.

300 PLN

300 PLN

353001919 wydanie krakowskie, znaczek z rzadkim nadrukiem formy IIE z poz. 17, gwarancja Korszeń.

300 PLN

270 PLN

353071919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 90, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

180 PLN

180 PLN

353131919 wydanie krakowskie - BOCHNIA, czytelnie skasowany w Bochni znaczek za 15 hal. z nadrukiem pierwszą formą z usterkami na poz. 46 "uszkodzone obie litery P", gwarancja i opis Mikstein.

360 PLN

360 PLN

353181919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 65, bardzo ładny stan, gwarancja Mikstein, Schmutz.

800 PLN

700 PLN