Page:
results
Num# Description Start price Buy price
168561841 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Lwowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce, na odwrocie stempel odbiorczy ze Lwowa.

80 PLN

80 PLN

168821855 "W IMIENIU KRÓLA" ("Im Namen des Königs"), kompletny list z pełną treścią na oficjalnym urzędowym papierze z efektownym nagłówkiem ozdobionym godłem, wysłany 18/6 z Trzemeszna do Mogilna, czarny dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy; dopisek "Portofreie Justiz Sache" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, ponieważ było to często nadużywane (szczególnie w przypadku listów z sądów), 1.I.1838 wprowadzono pierwsze stemple imienne dla urzędników prowadzących korespondencję, a od 30.XI.1852 obowiązek ich stosowania na wszystkich listach sądowych - tu stempelek "STEINKE"; na odwrocie stempelek nadejścia; ładna całość w dobrym stanie zachowania (na skanie pokazano fragment listu).

150 PLN

150 PLN

169121867 ZAŁOŚCE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Załoźcu.

40 PLN

36 PLN

169131867 GRZYMAŁÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Grzymałowie.

40 PLN

36 PLN

169221875 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta za 4 kop przeznaczona do korespondencji miejscowej; słabszy stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

40 PLN

40 PLN

169751909 patriotyczna, dekoracyjna widokówka dużego formatu z ilustracją wykonaną litografią, przedstawiająca mapę Rzeczpospolitej przed rozbiorami i wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wysłana 26.II ze Lwowa do Brodów, bardzo rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.

400 PLN

420 PLN

170381860 Królestwo Polskie - PEŁNE MIĘDZYPOLE MIĘDZYSEKTOROWE NAD ZNACZKIEM, pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i karminowym unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, z pełnym międzypolem nad znaczkiem, klisze niebieska i czerwona bez większych uszkodzeń rysunku, listy opłacone znaczkami z pełnym międzypolem bocznym znajdowały się tylko w kolekcjach Rachmanowa i Mikulskiego, strona adresowa jest w Muzeum Poczty; Rachmanow posiadał także jedyny znaczek z pełnym międzypolem na wycinku, który jest oferowany powyżej; to najważniejszy spośród wszystkich szeroko pojętych polskich znaczków z międzypolami, pustopolami lub przywieszkami i jedyna okazja by go kupić; istnieje kilkanaście znaczków z małymi i kilka z większymi fragmentami międzypola lub marginesu - są bardzo cenne, ale do wspomnianego powyżej typu kolekcji nadają się tylko znaczki z pełnym międzypolem, znaczek zachowany jest w dobrym stanie, ma pełne ząbkowanie i czytelny kasownik, na odwrocie sygnatura Rachmanowa WR, fotoatest Ceremuga A.I.E.P..

48 000 PLN

48 900 PLN

170461864 pierwszy polski znaczek o barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na obwolucie listu wysłanego z Złotorii (ówczesna nazwa Złotoya leżąca na granicy Królestwa z Rosją pomiędzy Tykocinem, Białymstokiem)do Pilicy, znaczek unieważniono stemplem numerowym z liczbą 297 w czterech okręgach urzędu pocztowego w Złotorii, jest to odmiana tego stempla z niskimi cyframi o wysokości około 4,5 mm, używano w tym urzędzie stempla z cyframi o wysokości około 6 mm, stopień rzadkości według Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, zważywszy na występowanie dwóch odmian kasownika pod jedna punktacją może być ona wyższa, analizując aukcje największych zbiorów stempel z oferowanym niskimi cyframi występuje znacznie rzadziej na liście niż stempel z cyframi wysokimi, ręcznie wpisana nazwa urzędu i data nadania listu spotykana na około połowie znanych listów z tego urzędu, znaczek w pięknym stanie, piękna czytelna odbitka kasownika, koperta zagięta poziomo w połowie, pomimo tego w bardzo dobrym stanie, list pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego stempelek własnościowy w dolnym prawym rogu. List nadany z firmy znanego fabrykanta Christian August Moesa, prowadzącym największe przedsiębiorstwo włókiennicze na ziemi białostockiej i jednego z większych w tej branży w ówczesnej Rosji. Większość nielicznej korespondencji pochodzi z tego urzędu z tej firmy.

28 000 PLN

32 600 PLN

170601866 front listu z Sieradza do Kalisza, znaczek unieważniony stemplem numerowym Sieradza z liczbą 194 w czterech okręgach.

120 PLN

120 PLN

170611866 Królestwo Polskie 300 - SZCZEBRZESZYN, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku, na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 300 - Szczebrzeszyn, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Zamościa do Janowa Lubelskiego; kasownik ma wysoki współczynnik rzadkości - 7 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza i wycene katalogową (Fi.25+3250.-); znaczek był dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty; oferowany jest na fragmencie karty z wystawowej kolekcji M.A.Bojanowicza, kasownik czytelnie odbity.

1 300 PLN

1 300 PLN

170721868 Królestwo Polskie, dość częste w Kibartach oszustwo na szkodę poczty, dwukrotnie użyty znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, pod nim widoczny datownik ambulansowy z 1868 roku; jak na dwukrotne użycie w niezłym stanie.

70 PLN

70 PLN

170841874 Królestwo Polskie, tranzyt przez teren Królestwa, list z Odessy do Marsylii opłacony czterema rosyjskimi znaczkami za 3 kop wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15 na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważnionymi 22.V (22 MAЯ) okrągłym datownikiem z ozdobnikiem odciśniętym dodatkowo na kopercie; na froncie: okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym, francuski stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia "RUSSIE AMB. ERQUELINES F" i stempelek PD (Payé Destination) w ramce; na odwrocie datowniki: rzadko spotykany warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПРIЕМА.и ВЫДАЧ.ИННОСТР.КОРP.), i odbiorczy Marsylii z 10.VI; koperta firmowa "S.BARJANSKY ODESSA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (dla lepszej ekspozycji koperta z trzech stron rozcięta).

400 PLN

400 PLN

170921922 reprint książki W.Polańskiego "Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku (1780 - 1870)", 92 strony, liczne ilustracje w tym tablice kolorowe.

100 PLN

100 PLN

171011915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, list zagraniczny opłacony według taryfy krajowej (10 hal) wysłany 25.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lubartowie do Genewy, ponieważ opłata była zbyt niska (10 zamiast 25 hal) poczta oznaczyła przesyłkę czarnym okrągłym stempelkiem z literą "T" i wyznaczono dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - niebieska liczba "30"; na froncie czerwony stempelek, a na odwrocie zalepki cenzury austriackiej w Feldkirch; również na odwrocie genewski kasownik odbiorczy z 7.X.1916; efektowny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN

300 PLN

171161916 list ekspresowy z Łodzi do Berlina, stempel cenzury z Poznania i stempel odbiorczy na froncie.

30 PLN

30 PLN

171481917 kartka z Warszawy do Zakopanego ze stemplem cenzury wojskowej.

15 PLN

15 PLN

171491917 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej z Poznania.

50 PLN

50 PLN

171781914 rosyjski stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, widokówka (Sławiańsk) wysłana z Kercza do miejscowości Juzowka (od 1924 Donieck); znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym Kercz typ 512.01 według Lewina, datownik odbiorczy 8.VIII "ЮЗOBKA EKATEPH.Г."; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do bardzo rzadkich.

400 PLN

360 PLN

171841914 kartka z 2. Pułku Ułanów 9.2.14 do Krakowa, stempel formacyjny i cenzury.

40 PLN

40 PLN

172171916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 28.6 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 2.7, skąd 4.8 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 8.ИЮЛ; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

45 PLN

172961918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; czworoblok znaczków za 50 kop. użytych jako fiskalne, rzadkie.

160 PLN

144 PLN

172971918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta, gwarancja Schmutz.

120 PLN

120 PLN

173151918 fałszerstwo znaczków wydania I-go poczty I. Korpusu Dowbora - Muśnickiego, na rewersie dodatkowe stemple, materiał porównawczy.

30 PLN

30 PLN

173621920 wojna polsko-sowiecka, polska ofensywa na Mińsk po bitwie nad Niemnem, widokówka napisana w "miejscu postoju" 7/XI-20, wysłana z Głównej Poczty Polowej IV do Tarczyna, pieczęć formacyjna "DOWÓDZTWO 4-ej ARMJI/ Szefostwo Kolejnictwa"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

bitwa nad Niemnem (20-26.IX) była ostatnią wielką bitwą wojny polsko-bolszewickiej, Armia Czerwona poniosła kolejną (po bitwie warszawskiej) olbrzymią klęskę, w jej wyniku definitywnie rozbito oddziały bolszewickie i nastąpił pościg za jej niedobitkami, 30.IX 4 Armia odbiła Baranowicze i nacierając wzdłuż linii kolejowej 14.X zdobyła Mińsk, 18.X po podpisaniu rozejmu ofensywę wstrzymano - z tego okresu pochodzi ten walor.

500 PLN

450 PLN

173761915 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury i znaczek warszawskiej poczty miejskiej z ręcznym nadrukiem nowej wartości.

450 PLN

380 PLN

173891915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

200 PLN

200 PLN

173911915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, sygnowane T.Zieliński.

30 PLN

30 PLN

173931915 Warszawa - K.O.ST.M.WARSZAWY / POCZTA MIEJSKA wyróżnik "a"; wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze jasnobrązowawoczerwonym z tłem zielonkawożółtym unieważniony na wycinku z prywatnej karty pocztowej rzadkim kasownikiem K.O.ST.M.WARSZAWY / POCZTA MIEJSKA z wyróżnikiem "a"; był on używany tylko 13 dni (9-21.11.), a potem został skradziony; gwarancja Falkowski.

200 PLN

200 PLN

173961915 Warszawa, arkusz z nadrukiem nowej wartości, liczne spękania na marginesach.

120 PLN

120 PLN

174061916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze szarofioletowym z przerwami w literach J i R (Mi.300 euro), rzadko obecnie gwarantowany, sygnowany aT, S.H.K. i h, gwarancja Mikstein.

400 PLN

340 PLN

174101916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 23.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

60 PLN

60 PLN

174421916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy przesłane miejscowo 3.5, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr, unieważniony okrągłym stemplem z syrenką; zwraca uwagę podpis osoby odbierającej pieniądze "+++".

80 PLN

60 PLN

174761917 Warszawa, karta pocztowa wysłana 30.VIII z Budapesztu do Warszawy, fioletowy stempelek "7 FENYGÓW", przesyłka niedoręczona i 2.X opatrzona adnotacją "Adresat siedzi w czytadeli", dodatkowy stempelek informacyjny Poczty Miejskiej z dopiskiem "verzogen nach Cytadela", po pewnym czasie kartę ponownie przekazano Poczcie Miejskiej, która 16.X zwróciła ją (stempelek ZURÜCK) do nadawcy, gdzie dotarła 23.X, stempelek cenzury; minimalnie słabszy stan zachowania: poziome i pionowe zgięcia; dekoracyjna całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; z kolekcji S.Rosińskiego.

W cytadeli warszawskiej mieściło się jedno z najcięższych rosyjskich więzień dla Polaków, niesławny X Pawilon, po ucieczce Rosjan, Niemcy również wykorzystywali cytadelę, jako więzienie, a pod jej murami dokonywano egzekucji Polaków.

500 PLN

400 PLN

174791917 Warszawa, kartka na chleb, mąkę i cukier ważna w okresie 22/I-4/II, ozdobiona wizerunkami króla Jana III Sobieskiego i Mikołaja Kopernika; dekoracyjne w formie wydanie na papierze ze znakiem wodnym (poziome linie faliste) i poddrukiem giloszowym; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

175331918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

480 PLN

408 PLN

175531918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja Łaszkiewicz.

600 PLN

510 PLN

175561918 Konin, kasowany stemplem prowizorycznym znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

400 PLN

340 PLN

175691918 Przemyśl, austriacki znaczek dopłaty za 15/36 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

40 PLN

34 PLN

175721918 Przemyśl, kasowany austriacki znaczek opłaty za 2 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, gwarancja Mikstein.

40 PLN

34 PLN

175791918 Myślenice, austriacki znaczek dopłaty za 15/36 h. z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu IIIa, gwarancja Łaszkiewicz, Krawczyk.

40 PLN

34 PLN