The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12790

1834 kompletny składany list z Krotoschin (Krotoszyna).

50 PLN50 PLN
12837

1845 SŁUŻBA POCZTOWA - obwoluta listu służbowego wysłanego z Służewa do Warszawy, przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć lakowa.

500 PLN500 PLN
12879

1866 list tzw. "obciążony" paczką wysłany 9.3 z Brodnicy (Strasburg) do Starogardu Gdańskiego, nalepka "Aus Strasburg Wpr." z numerem przesyłki, dopisek "Portofreie Justiz Sache" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, ponieważ było to często nadużywane (szczególnie w przypadku listów z sądów), 1.I.1838 wprowadzono pierwsze stemple imienne dla urzędników prowadzących korespondencję, a od 30.XI.1852 obowiązek ich stosowania na wszystkich listach sądowych - tu stempelek "FALKOWSKI"; dwuwierszowy datownik odbiorczy PR.STARGARD 10.3 na froncie, a na odwrocie stempel nadejścia; całość w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
12936

1871 kartka z Kołomyi do Wiednia.

30 PLN30 PLN
12950

1874 karta pocztowa z napisami niemieckim i ukraińskim znacznie przesunięty znak opłaty - wydrukowano go częściowo na ramce okalającej kartę; wysłana 24/7 z miejscowości Mikulińce do Lwowa, datownik odbiorczy z 25/7 na froncie; dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
12960

1876 kartka z Kołomyi do Wiednia.

30 PLN30 PLN
12983

1884 kartka z Krakowa do Austrii, austriacka całostka z napisami w dwóch językach, w tym w języku polskim.

20 PLN20 PLN
13004

1892 list wartościowy z Samboru do Lwowa, drobny ubytek w górnym prawym rogu frontu koperty.

140 PLN140 PLN
13007

1892 sekretnik wysłany z Lwowa do Niemiec.

40 PLN40 PLN
13016

1898 kartka z Krakowa Dworzec do Niemiec, austriacka całostka z napisami w dwóch językach, w tym w języku polskim.

30 PLN30 PLN
13017

1898 kartka z Tarnowa do Tarnopola, austriacka całostka z napisami w trzech językach, w tym w języku polskim.

30 PLN30 PLN
13022

1900 list nadany w niemieckim ambulans kolejowym na trasie Carthaus (Westpr) – Praust (Kartuzy – Pruszcz) Zug 906.

50 PLN50 PLN
13026

1901 kartka nadana w ambulansie niemieckiej kolei wąskotorowej na trasie Schleusenau – Crone a.d. Brahe (Bydgoszcz Okole – Koronowo) Zug 2, datownik odbiorczy Schwekatowo (Świekatowo).

180 PLN140 PLN
13032

1903 kartka widokówkowa, zdjęciowa z Warszawy do Żyrardowa (Ruda Guzowska). Stempelek odbiorczy.

70 PLN70 PLN
13038

1906 kartka z Przemyśla do Grodziska.

10 PLN10 PLN
13052

1908 perforacja firmowa WBV FL - Wiener Bank Verein, Filiale Lemberg Czechowice k.Dziedzic, austriacki znaczek za 10 h z cesarzem Franciszkiem Józefem II, skasowany we Frysztaku; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
13099

1914 składany list nadany w niemieckim ambulansie kolejowym na trasie Thorn – Marienburg (Toruń – Malbork) Zug 503.

45 PLN45 PLN
13128

1859 kompletny list do Królestwa Polskiego, wysłany 26.XI z Petersburga do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858 na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 1, pod znaczkiem ładnie odbity miejscownik z datą, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy i duży kwadratowy godzinnik "3/P"; częściowo zbutwiałe krawędzie listu ale od frontu prezentuje się bardzo ładnie.

600 PLN600 PLN
13132

1860 pierwszy polski znaczek w barwie jasnego błękitu pruskiego i różowej, znaczek czysty bez gumy, reperowany w bardzo słabym stanie zachowania jak na skanie, fotoatest Berbeka.

1 000 PLN1 000 PLN
13136

1860 pierwszy polski znaczek w barwach błękitu pruskiego i różowokarminowej na wycinku listu z Radomia, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym z liczbą "138" w czterech okręgach, znaczek w dobrym stanie w rzadkiej odmianie kolorów, fotoatest Pelc.

3 500 PLN3 150 PLN
13146

1862 OPŁACONY GOTÓWKĄ list pieniężny z pełną treścią wysłany 7/4 z Płocka do Warszawy, czarny okrągły rosyjsko-polski stempel nadawczy typu IXA PŁOCK ПЛОЦКЪ, koperta zabezpieczona dobrze zachowanymi pocztowymi pieczęciami lakowymi: środkowa z godłem i trąbkami "ПЛОЦКАЯ ГУБЕРНС: ПОЧТОВАЯ КОНТОРА ПРIЕМЪ ДЕНЕГЪ И ПОСЫЛОКЪ" (Gubernia Płocka Urząd Pocztowy wysyłka pieniędzy i przesyłek) i czterema herbowymi, na froncie adnotacja "w środku r(ubli)sr(ebrem): dziewiętnaście", czarny łukowy stempelek FRANCO - informujący o całkowitym opłaceniu przesyłki przez nadawcę oraz adnotacje i wyliczenia opłaty pocztowej, na odwrocie podpis urzędnika przyjmującego przesyłkę; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

2 500 PLN2 250 PLN
13148

1864 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej na obwolucie listu z Warszawy do Petersburga, znaczek unieważniony warszawskim stemplem "DP" w czterech okręgach używanym na dworcu Warszawa Praga, dodatkowo stempel "EKSPEDYCYA POCZT // 13/9 // DWORZEC PRAGA", na odwrocie datownik odbiorczy, fotoatest Pelc.

12 000 PLN10 000 PLN
13163

1866 kompletny list zagraniczny z Warszawy do Niemiec opłacony znaczkami rosyjskimi za 1, 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku, znaczki unieważnione ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; na froncie nadawczy datownik warszawski z 13/3 i stempelek FRANCO; list przesłano koleją Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie, a dalej ambulansem Aleksandrowo-Berlin (czerwony datownik AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI - FRANCO), na odwrocie stempel odbiorczy.

750 PLN750 PLN
13190

1914 kartka z Kulikowa 22.8.14 do Krakowa ostemplowana stemplem okręgowym Kulikowa IX 386 jako kamuflażowym służącym dla utajnienia miejsca nadania kartki.

120 PLN100 PLN
13192

1914 przekaz paczkowy z Szwajcarii do Tarnowa, ciekawa dokumentacja obiegu paczki.

200 PLN200 PLN
13193

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

110 PLN100 PLN
13195

1915 seria z nadrukiem "Russisch - Polen" w czworoblokach.

500 PLN450 PLN
13196

1915-16 zestaw specjalizowany dwóch wydań dla terenów okupacji niemieckiej, nieliczne braki, wartość katalogowa Fischer ponad 5.000,- zł.

3 800 PLN3 420 PLN
13199

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria.

1 600 PLN1 600 PLN
13225

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN1 080 PLN
13226

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN1 080 PLN
13265

1916 wydanie dla głównodowodzącego dla obszarów głównodowodzącego Armii Wschód, specjalizowana seria z odmianami, sporo znaczków, głownie droższych z gwarancją (21d * Berbeka), nieliczne braki do skompletowania, wartość katalogowa około 5.000,- zł.

3 800 PLN3 800 PLN
13269

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

120 PLN120 PLN
13270

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

50 PLN50 PLN
13317

1917 znaczek z podobizną cesarz Karola w czworobloku z ząbkowaniem 11½.

160 PLN144 PLN
13329

1917 formularz przekazu pocztowego austro-węgierskiej poczty polowej w Polsce - K.U.K. FELDPOST IN POLEN, przeznaczony do wysyłki pieniędzy w obrocie z Niemcami, w tym terenami okupacji niemieckiej w Polsce.

300 PLN250 PLN
13332

1918 list polecony z Sieradza 18.6.18 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN85 PLN
13445

1919 Zachodnio Ukraińska Republika Ludowa, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania wiedeńskiego.

60 PLN60 PLN
13491

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".

40 PLN36 PLN
13505

1915 winietka nowodruk z wizerunkiem orła legionowego.

10 PLN10 PLN