The auctions ends in:

Lot # 27005
Close:
Start price: 4000
Current price: 4000
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.1 P
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Zawiercie, unikalna próba znaczka za 10 f. w kolorach jasnoszarofioletowym i zielonym (16E3/26D7) na niegumowanym szarawożółtym papierze drzewnym o grubości 0,06 mm, co ciekawe środek wydrukowano podwójnie; nad rysunkiem delikatne ślady farby z innego znaczka, bardzo dobry stan zachowania, nieprecyzyjnie (nonsensownie) katalogowana jako 1 III MK, choć wyraźnie różni się od wydania definitywnego papierem, gwarancja, opis i fotoatest (jednoznacznie określona jako próba 1 P) Korszeń.
Photo