Page:
results
Num# Description Start price Buy price
280081919 wydanie w walucie koronowej, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętą perforacją.

45 PLN

45 PLN

280151919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 50 hal. w kolorze ciemnolilaultramarynowym, gwarancja Schmutz.

100 PLN

100 PLN

280171919 przekaz pieniężny z Rzeszowa 27.11.19 do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem PORTO z Krakowa.

80 PLN

80 PLN

280221919 wydanie w walucie koronowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z perforacja na zagiętym arkuszu.

50 PLN

50 PLN

280981919 wydanie w walucie markowej, narożna parka z perforacją na zagiętym marginesie, brak ząbków w perforacji poziomej, na marginesie podlepka.

70 PLN

70 PLN

281001919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z drukiem na zagiętym papierze - brak fragmentu obrazka.

60 PLN

60 PLN

281071919 wydanie w walucie markowej, marginesowy cięty znaczek za 1 Mk. w rzadkim kolorze szarolila (Fi.60.-), gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN

65 PLN

281281919 wydanie w walucie markowej, list ze Lwowa do Jasła.

80 PLN

80 PLN

281631919 Sejm Ustawodawczy, seria skrócona (bez znaczka Fi.110 - "mały" Trąmpczyński) skasowana 25.11 na kopercie grzecznościowego listu poleconego, nalepka polecenia "Warszawa 1" pierwszego wydania - w tym urzędzie wyczerpanych po około 5 miesiącach; dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

281651919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, znaczek bez perforacji pionowej na prawym marginesie.

60 PLN

60 PLN

282251920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

40 PLN

40 PLN

282261920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

40 PLN

40 PLN

282531921 wydanie przedrukowe, czworoblok.

15 PLN

13 PLN

282631921 wydanie przedrukowe z dopłatą na Polski czerwony Krzyż, seria w czworoblokach, typowa dla tego wydania niestarannie nałożona guma, na życzenie gwarancja lub za dopłatą atest Korszeń.

1 300 PLN

1 300 PLN

282691921 wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, rzadko obecnie spotykane fałszerstwo nadruku, pięknie ostemplowane 28.IV.21 w Tarnowicy Leśnej co dowodzi pochodzenia z epoki, dobry stan zachowania, bardzo ciekawa seria do kolekcji specjalizowanej.

300 PLN

300 PLN

283971924 Orzeł w wieńcu, 1 gr + 5 gr - frankatura mieszana, opaska gazetowa od przesyłki nadanej 30.XII z urzędu Warszawa 7 do Paryża, okrągła pieczęć MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH WYDZIAŁ PRASOWY; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN

200 PLN

284251924 Stanisław Wojciechowski, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

380 PLN

380 PLN

284291924 wydanie z dopłatą na Skarb narodowy, najczęściej brakujący do skompletowania serii znaczek za 40+50 gr w doskonałym stanie.

650 PLN

650 PLN

284351925 list firmowy z dziedzic do Szwajcarii, koperta firmowa Vacuum Oil Company S.A. z Dziedzic , znaczek z dziurkowaniem firmowym "OVC" bardzo rzadko spotykanym na korespondencji, brak klapy koperty, gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN

500 PLN

284361925 list polecony z Warszawy do Pragi.

30 PLN

30 PLN

284371925 ekspresowy list polecony z MSZ w Warszawie do Pragi.

35 PLN

35 PLN

284431925-26 seria widokowa (różne rysunki), rozbudowana seria czysta, wartości za 5, 10 i 15 gr. z obu nakładów (Fi.200+65.-).

280 PLN

280 PLN

284451925 seria widokowa, 5 gr - frankatura pojedyncza, znaczek w typie II na liście (druki) wysłanym 6.XI.28 z Krakowa do Wierzbnika; koperta firmowa: "BRACIA SAFIER KANTOR SPRZEDAŻY POLSKIEJ LOTERII PAŃSTWOWEJ KRAKÓW"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN

40 PLN

284661926 list polecony z Siedlec do Białej Podlaski, na odwrocie stempel odbiorczy.

20 PLN

20 PLN

284801927 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Baranowicze - Białystok nr 284 z wyróżnikiem b.

120 PLN

161 PLN

284831927 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym IV Międzynarodowego Kongresu Medycyny Wojskowej w warszawie.

60 PLN

54 PLN

284841927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, znaczek w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja i opis Berbeka.

250 PLN

250 PLN

284851927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja i oznaczenie Walocha.

70 PLN

70 PLN

285101928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze jasnobrązowoochrowym, gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN

450 PLN

285171928 Gen. Józef Bem, czworoblok znaczków za 25 gr. z liczbami rozrachunkowymi na górnym marginesie i dodatkowo z lekko przesuniętym w prawo grzebieniowym ząbkowaniem tego marginesu, lekkie ślady po podlepkach.

80 PLN

80 PLN

285291928 Henryk Sienkiewicz, czworoblok.

50 PLN

45 PLN

285321928 Henryk Sienkiewicz, znaczek z nadrukowana kratą z końca rolki ze znaczkami do automatu na znaczki, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

400 PLN

665 PLN

285351928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze jasnopomarańczowobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

96 PLN

285361928 wydanie obiegowe - godło państwa, 5 gr - frankatura pojedyncza, list (druki) wysłany 7.IX.30 z urzędu Warszawa 1 do Wierzbnika, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym "ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA L.O.P.P." (Myślicki 30 102); koperta firmowa: "POLSKIE POWSZECHNE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE WARSZAWA"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CHEMIA.

40 PLN

40 PLN

285381928 list na kopercie żałobnej wysłany jako druk z Poznania do Lwowa.

15 PLN

15 PLN

285911931 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Skarżysko - Łódź nr 452 z wyróżnikiem a.

60 PLN

60 PLN

285921931 znaczek z dziurkowaniem firmowym "OL" z Warszawy.

25 PLN

25 PLN

285941931 zagraniczny list wartościowy wysłany 7.V ze Lwowa do Wiednia, specjalna koperta-formularz z orłem, datownik nadawczy urzędu Lwów 7 z wyróżnikiem *a*, na odwrocie zabezpieczające pieczęcie lakowe; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN

100 PLN

285981932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zdołbunów nr 9.

50 PLN

50 PLN

285991932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Chełmno - Toruń nr 228 z wyróżnikiem c.

80 PLN

95 PLN