The auctions ends in:

Lot # 27027
Close:
Start price: 2000
Current price: 2000
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.3a
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Łódź, CZASOWE WSTRZYMANIE WYSYŁKI KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ w związku z niekorzystnym rozwojem dla Niemiec sytuacji wojennej na froncie zachodnim (bitwa nad Sommą) i wschodnim (ofensywa Brusiłowa) czasowo wstrzymano wysyłkę korespondencji zagranicznej z Polski, list wysłany 26.9 z Łodzi do Hamburga, poddany cenzurze w Poznaniu i tamże zatrzymany, po opatrzeniu odręczną adnotacją "Nachrichtenverkehr zwischen Russ. Polen und dem Ausland unzulässig" (Wymiana poczty pomiędzy Polską, a zagranicą niedopuszczona), dodatkowym stempelkiem informacyjnym "Unzulässig zurück" (niedopuszczone, zwrot) i okrągła pieczęć cenzury z godłem "PRÜFUNGS- U. ÜBERWACHUNGS-STELLE DES V. ARMEEKORPS. POSEN" zwrócony do nadawcy; na odwrocie czerwony datownik poczty doręczeniowej L.F.F. z 9.10.16, która doręczyła zwróconą przesyłkę; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, znanych kilka przesyłek z końca września 1916; na karcie albumowej; gwarancja Korszeń.
Photo