The new auction will start soon
Back

Description

1916 Legiony Polskie - papier listowy z orłem i napisem LEGIONY POLSKIE 1915 (Kucharski E.3A.), stopień rzadkości - 6 punktów!!! wysłany 21.IV ze "stanowiska" do Departamentu Wojskowego NKN, wewnątrz pieczęć kancelaryjna z liczbą dziennika, a na odwrocie stempel ODDZIAŁ ZAPOMOGOWY; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; do tej pory znany jeden egzemplarz z obiegu z dnia 7.V.1916.

Lot # 26854

Auction 95
Close: Auction is closed
Current price: 400 PLN
Catalog: Fi.Fk1
Category: WW1 military postage
 
Number of bids: 1 Bid history
Back