The auctions ends in:

Lot # 26554
Close:
Start price: 10
Current price: 10
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.53
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1897 Brzeżany, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1890 roku, unieważniony polskim kasownikiem w Brzeżanach, ząbkowanie 10 1/2.
Photo