The auctions ends in:

Lot # 26910
Close:
Start price: 4000
Current price: 3500
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.1
Category: WW1 military postage
Description

1918 X Armia - poczta lokalna z rejonu Baranowicz i Nowogródka, piękna karta ze Słonimia do Niemiec, wysłana 30.10. z terenów kontrolowanych przez X Armię niemiecką (Fischer t.II str.40), a zwracana do niepodległej już Polski; opłacona znaczkiem za 30 Pf. i zgodnie z przepisami niemieckim znaczkiem za 10 Pf., oba unieważniono dawnym rosyjskim datownikiem СЛОНИМЪ ГРОДН., datownik odbiorczy z Trebnitz, kilka stempelków pomocniczych, przeadresowanie, liczne adnotacje, słowem piękny obieg pocztowy, gwarancja Schmutz.
Photo