The auctions ends in:

Lot # 26712
Close:
Start price: 150
Current price: 150
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.U22C
Category: Polish Kingdom
Description

1875 Królestwo Polskie, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 145x81 mm; wysłana 15 VI z Warszawy do Legnicy, znak opłaty skasowany datownikiem WARSZAWA 1 EKSPED. (ВАРШАВА 1 ЭКСПЕД.) odciśniętym dodatkowo na odwrocie, na froncie okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym; na odwrocie datownik warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej z tego samego dnia - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПР.И ВЫДAЧИ.ИНОСТР.КОРP.) i legnicki stempelek odbiorczy; dobry stan zachowania.
Photo