The auctions ends in:

Lot # 27044
Close:
Start price: 60
Current price: 54
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.10
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 13.5, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr dokumentujący doręczenie, skasowany 14.5 datownikiem z wyróżnikiem "b"; całość w dobrym stanie zachowania.
Photo