The auctions ends in:

Lot # 26718
Close:
Start price: 150
Current price: 150
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.25x
Fi.25x
Category: Polish Kingdom
Description

1881 Królestwo Polskie, list z Włocławka do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop wydania z 1875 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony datownikiem "ВЛОЦЛАВЕКѢ" z ozdobnikiem z dnia 25 MAЯ.1881 odciśniętym dodatkowo poniżej; na odwrocie datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.
Photo