The auctions ends in:

Lot # 26696
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.21x 
Fi.21x
Category: Polish Kingdom
Description

1866 Królestwo Polskie - KIBARTY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, ładny stan.
Photo