The auctions ends in:

Lot # 26929
Close:
Start price: 60
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cp2
Category: WW1 military postage
Description

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego 10/3 kop, ostemplowana 21.5 w dniu podpisania traktu o likwidacji Korpusu (Fi.180.-); dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady wklejenia na kartę albumową).
Photo