The auctions ends in:

Lot # 27055
Close:
Start price: 120
Current price: 160
Number of bids: 5 (Bid history)
Catalog:
Fi.III-VI
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa, cięta seria nie wprowadzona do obiegu, znaczek za 6 gr. z abklaczem rysunku znaczka na stronie gumowanej, na marginesach ślady po podlepkach.
Photo