The auctions ends in:

Lot # 26520
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.U30A
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1886 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop wydania 1883/84 o wymiarach 139x58mm wysłana z miejscowości Poddębice do Warszawy, znak opłaty unieważniony datownikiem "ПОДДЕМБИЦКАЯ П.О.КАЛИШСК.Г." z dnia 26.ИЮН odciśniętym dodatkowo na froncie; na odwrocie datownik odbiorczy z następnego dnia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo