The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
29549

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

80 PLN80 PLN
29559

1940 widoki zabytkowych budowli, arkusz sprzedażny znaczka za 8 gr. w bardzo dobrym stanie.

100 PLN90 PLN
29567

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikiem okolicznościowym.

50 PLN50 PLN
29574

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

80 PLN80 PLN
29583

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim o szarozielonym znaku opłaty z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe H - "TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!", czysta; z prawej strony niewielkie przebarwienie.

30 PLN30 PLN
29584

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 26.VII z Warszawy do Lublina; bardzo dobry stan zachowania (Fi.80.-).

40 PLN40 PLN
29591

1940 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karty zielone o sygnaturze II.41, na trzech różnych rodzajach kartonów, z obiegu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.30 euro).

50 PLN50 PLN
29599

1940 arkusz sprzedażny znaczka urzędowego za 3 zł, dobry stan zachowania.

500 PLN450 PLN
29600

1940 arkusz sprzedażny znaczka urzędowego za 5 zł, dobry stan zachowania.

750 PLN675 PLN
29619

1941 widoki zabytkowych budowli, arkusz sprzedażny znaczka za 4 zł, dziurki po zszywaczu na marginesach i malutki ubytek gumy na jednym znaczku, ogólnie w dobrym stanie.

250 PLN210 PLN
29667

1942 600-lecie Lublina, seria znaczków na wycinkach ostemplowana kasownikiem okolicznościowym "ZWEI JAHRE NSDAP IM GENERALGOUVERNEMENT 14-16.8 1942" w Krakowie.

30 PLN30 PLN
29673

1942 widoki zabytkowych budowli, 12 gr komplet kart fioletowych o sygnaturach: I.41, III.42, I.44, czyste (Mi.42 euro).

100 PLN100 PLN
29693

1943 urodziny Hitlera, narożnikowa czysta seria w parkach poziomych z oznaczeniem na dolnym marginesie ENTW.: + podpis projektanta (Fi.+50% dopłaty), bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
29697

1943 Mikołaj Kopernik - 400 rocznica śmierci, karta maksimum; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
29773

1944 portret Hitlera, trzy odmiany karty, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
29774

1944 portret Hitlera, trzy odmiany karty z obiegu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.108 euro).

150 PLN150 PLN
29775

1944 portret Hitlera - karta pocztowa, wysłana 28.XI z urzędu Kraków 20 do miejscowości Wojkowitz Komorne (Wojkowice Komorne), dobry stan zachowania (Fi.60,- Mi.40 euro).

50 PLN40 PLN
29793

1941 Flossenbürg - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym datowana 18.5, wysłana 21.5 z obozu do Sosnowca, niski numer więźnia - 2167; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej z literą "C"; bardzo rzadko spotykana kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania (koperta od frontu nieznacznie uzupełniana); z kolekcji B.Grodzińskiego.

600 PLN450 PLN
29902

1942 Lotnik, całostka - formularz zawiadomienia z biblioteki skasowana 4.V.1943 rzadkim stemplem okolicznościowym "TYDZIEŃ LASU"; gwarancja Korszeń.

150 PLN150 PLN
29915

1942 Roman Dmowski, projekt znaczka obozowego nieustalonego autorstwa, odbitka z unieważnionej oryginalnej matrycy, istnieją dwa wzory tego projektu, jeden opisany przez Jerzego Ziębę i drugi oferowany powyżej, znany z pięknego wielokrotnie nagradzanego eksponatu wystawowego dawnego eksperta PZF prof. Stanisława Barańskiego, sygnowany Korszeń.

1 000 PLN1 000 PLN
30237

1943 Menażka, nacinany znaczek za 10 f w kolorze ciemnoniebieskozielonym na papierze białym prążkowanym grubym na karcie datowanej 31/XII.44, odręczny napis tuszem POCZTÓWKA; znaczek unieważniony kasownikiem dwuobrączkowym z napisem MURNAU u góry, OFL. VIIA u dołu, bez daty; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN340 PLN
30451

1944 znaczek Generalnego Gubernatorstwa z odbitką stempla urzędu poczty Armii Krajowej przy ul. Szpitalnej w Warszawie w czasie trwania Powstania Warszawskiego, stempel "DZIELNICA BOJOWA / POCZTA POLOWA / 48", stempel ten jest znany z odbitek grzecznościowych, ładna czytelna odbitka, fotoekspertyza Schmutz.

900 PLN700 PLN
30574

1945 wydanie przedrukowe Spakenberg i Havkruk, znaczki niemieckie z podobizną Hitlera z nadrukiem "Poczta Polska w Niemczech", seria z odmianami bez najrzadszej 1b w kolorze fioletowym, Fischer 1.560,- zł, większość znaczków gwarancja Danowski.

1 400 PLN1 400 PLN
30605

1945 Dachau Allach, komplet bloków, cięty i ząbkowany, z dopłatą na PCK 3+7 mk. w kolorach czerwonym i granatowym, na papierze bez znaku wodnego, napis typu 1 - lekko pochyły (nakład 1000 szt.).

400 PLN300 PLN
30643

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 40 gr. z nieznanym do tej pory na tej wartości nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, ładny stan zachowania, ewentualnie sygnatura Korszeń.

250 PLN250 PLN
30651

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 560 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

150 PLN150 PLN
30709

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów.

60 PLN60 PLN
30722

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN108 PLN
30760

1944 Goznak, znaczek z poz. 100 z błędem "kropka przy A w POCZTA", gwarancja Petriuk.

30 PLN30 PLN
30771

1944 Goznak, parka z poz. 27-28, prawy znaczek z błędem "kropka po lewej stronie cyfry 5", gwarancja i opis Więcław.

30 PLN30 PLN
30800

1944 R.T.R.P., parka znaczków z nadrukiem przesuniętym do góry - dolny znaczek bez nominału, górny z nominałem na dole znaczka, gwarancja Walocha, Petriuk.

400 PLN400 PLN
30814

1945 kartka z Krakowa do Katowic, stempel cenzury wojskowej nr 1647.

40 PLN36 PLN
30817

1945 list polecony z Łańcuta do Warszawy, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 273.

300 PLN270 PLN
30820

1945 kartka na formularzu niemieckiej poczty polowej z Kielc do Częstochowy, stempel cenzury wojskowej nr 708.

60 PLN54 PLN
30821

1945 list polecony z Łodzi 9.2.45 do Maszewa, ręcznie pisana erka, stempel cenzury wojskowej nr 396.

70 PLN63 PLN
30826

1945 82. rocznica Powstania Syczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym, gwarancja i opis Schmutz.

140 PLN120 PLN
30855

1945 wyzwolenie miast - Częstochowa, znaczek z poz. 100 z drukiem na zmarszczonym papierze, gwarancja Korszeń.

25 PLN25 PLN
30858

1945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem "cyfra 4 uszkodzona z lewej strony", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN50 PLN
30868

1945 "Kraków" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z przesuniętym w pionie nadrukiem i z błędem na poz.28 "cyfra 4 uszkodzona z lewej", skośnie zgięty - co mogło być powodem przesunięcia nadruku, gwarancja Ryblewski, z opisem Schmutz.

30 PLN30 PLN
30884

1945 wyzwolenie miast, znaczek z druku z I walca z nadrukiem z poz. 45 z błędem "ścięta lewa belka", gwarancja i opis Walocha.

50 PLN50 PLN