Page:
results
Num# Description Start price Buy price
304511944 znaczek Generalnego Gubernatorstwa z odbitką stempla urzędu poczty Armii Krajowej przy ul. Szpitalnej w Warszawie w czasie trwania Powstania Warszawskiego, stempel "DZIELNICA BOJOWA / POCZTA POLOWA / 48", stempel ten jest znany z odbitek grzecznościowych, ładna czytelna odbitka, fotoekspertyza Schmutz.

900 PLN

700 PLN

305741945 wydanie przedrukowe Spakenberg i Havkruk, znaczki niemieckie z podobizną Hitlera z nadrukiem "Poczta Polska w Niemczech", seria z odmianami bez najrzadszej 1b w kolorze fioletowym, Fischer 1.560,- zł, większość znaczków gwarancja Danowski.

1 400 PLN

1 400 PLN

306051945 Dachau Allach, komplet bloków, cięty i ząbkowany, z dopłatą na PCK 3+7 mk. w kolorach czerwonym i granatowym, na papierze bez znaku wodnego, napis typu 1 - lekko pochyły (nakład 1000 szt.).

400 PLN

300 PLN

306431944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 40 gr. z nieznanym do tej pory na tej wartości nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, ładny stan zachowania, ewentualnie sygnatura Korszeń.

250 PLN

250 PLN

306511944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 560 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

150 PLN

150 PLN

307091944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów.

60 PLN

60 PLN

307221944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

108 PLN

307601944 Goznak, znaczek z poz. 100 z błędem "kropka przy A w POCZTA", gwarancja Petriuk.

30 PLN

30 PLN

307711944 Goznak, parka z poz. 27-28, prawy znaczek z błędem "kropka po lewej stronie cyfry 5", gwarancja i opis Więcław.

30 PLN

30 PLN

308001944 R.T.R.P., parka znaczków z nadrukiem przesuniętym do góry - dolny znaczek bez nominału, górny z nominałem na dole znaczka, gwarancja Walocha, Petriuk.

400 PLN

400 PLN

308141945 kartka z Krakowa do Katowic, stempel cenzury wojskowej nr 1647.

40 PLN

36 PLN

308171945 list polecony z Łańcuta do Warszawy, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 273.

300 PLN

270 PLN

308201945 kartka na formularzu niemieckiej poczty polowej z Kielc do Częstochowy, stempel cenzury wojskowej nr 708.

60 PLN

54 PLN

308211945 list polecony z Łodzi 9.2.45 do Maszewa, ręcznie pisana erka, stempel cenzury wojskowej nr 396.

70 PLN

63 PLN

308261945 82. rocznica Powstania Syczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym, gwarancja i opis Schmutz.

140 PLN

120 PLN

308551945 wyzwolenie miast - Częstochowa, znaczek z poz. 100 z drukiem na zmarszczonym papierze, gwarancja Korszeń.

25 PLN

25 PLN

308581945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem "cyfra 4 uszkodzona z lewej strony", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

50 PLN

308681945 "Kraków" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z przesuniętym w pionie nadrukiem i z błędem na poz.28 "cyfra 4 uszkodzona z lewej", skośnie zgięty - co mogło być powodem przesunięcia nadruku, gwarancja Ryblewski, z opisem Schmutz.

30 PLN

30 PLN

308841945 wyzwolenie miast, znaczek z druku z I walca z nadrukiem z poz. 45 z błędem "ścięta lewa belka", gwarancja i opis Walocha.

50 PLN

50 PLN

309461945 wyzwolenie miast, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem - nominały na obu znaczkach na dole zamiast na górze znaczka, gwarancja Korszeń.

240 PLN

240 PLN

309651945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 94 z przesuniętym do góry nadrukiem bez nominału, gwarancja Krawczyk.

200 PLN

295 PLN

309811945 wydanie łódzkie, znaczek z silnie przesuniętą perforacją, gwarancja Korszeń.

35 PLN

35 PLN

309881945 wydanie łódzkie, czworoblok z przesuniętą perforacją.

110 PLN

100 PLN

309991945 list polecony z Obwodowego Urzędu Pocztowego w Łodzi do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Wysocki.

90 PLN

70 PLN

310171945 kartka z Krakowa do zakopanego, stempel cenzury wojskowej nr 1642.

40 PLN

36 PLN

310181945 zabytki Krakowa, parka z silnie przesuniętą perforacją pionową, gwarancja Petriuk.

50 PLN

45 PLN

310201945 kartka z Krakowa do Mikołowa, stempel cenzury wojskowej nr 2070.

30 PLN

27 PLN

310261945 zabytki Krakowa - pomnik grunwaldzki, znaczek za 60 gr bez napisu J.WILCZYK z przesuniętą perforacją poziomą, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN

72 PLN

310271945 zabytki Krakowa, parka znaczków makulaturowy z podwójną perforacją pionową pomiędzy znaczkami, gwarancja Korszeń.

150 PLN

135 PLN

310281945 zabytki Krakowa, czworoblok z podwójnym ząbkowanie pionowym na prawym marginesie - powstały małe pustopola na marginesie, nie wycenione w katalogu Fischer.

200 PLN

200 PLN

310291945 list polecony z Środy Śląskiej do Wrocławia, prowizoryczny stempel i datownik z Środy Śląskiej.

120 PLN

260 PLN

310511945 zabytki Krakowa, znaczek z rzadkim ząbkowaniem liniowym ZL9, gwarancja i oznaczenie Wysocki.

70 PLN

70 PLN

310541945 zabytki Krakowa, próba znaczka w kolorze ciemnoszarozielonym nie wyszczególnionym w katalogu Fischera, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

185 PLN

310641945 Kongres Pracowników Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu, oryginalnie kasowany znaczek za 1+5 zł., znaczki z dopłatą rzadko były używane pocztowo, gwarancja Krawczyk.

100 PLN

100 PLN

311071945 wydanie przedrukowe, list polecony z Kalwarii Zebrzydowskiej 13.1.245 do Krakowa.

80 PLN

72 PLN

311431945 wydanie przedrukowe, znaczek w rzadkim kolorze ciemno brązowoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Walisch.

900 PLN

1 060 PLN

311661945 115. rocznica Powstania Listopadowego.

20 PLN

20 PLN

311731945 "535 ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM" całostka, ostemplowana okolicznościowo 15.VII w rocznicę bitwy (Myślicki 45 007 + 202).

30 PLN

27 PLN

312001945 kartka z poczty polowej do Krakowa, stempel cenzury wojskowej nr 236.

40 PLN

36 PLN

312811946 wydanie lotnicze, znaczek z szerokim ząbkowaniem poziomym obejmującym krawędź rysunku oraz sygnaturę sąsiadującego od góry znaczka.

35 PLN

35 PLN