The auctions ends in:

Lot # 26765
Close:
Start price: 120
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.OA39
Category: WW1 occupation postage
Description

1917 list wartościowy wysłany z austriackiej poczty etapowej w Jędrzejowie do Wiednia, stempel formacyjny poczty w Jędrzejowie "K. u. k. Etappenpost- ind Telegraphenamt / JĘDRZEJÓW.", na odwrocie pieczęcie lakowe, podpis cenzora z napisem "überprüft" i stempel odbiorczy z Wiednia.
Photo