The auctions ends in:

Lot # 26756
Close:
Start price: 40
Current price: 40
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 occupation postage
Description
1916 okupacja niemiecka, tereny "Gen.- Gouv. Warschau", paszport niemiecki dla Polki wystawiony 1.IV w Grójcu, dekoracyjna pieczęć urzędu powiatowego; bardzo dobry stan zachowania.
Photo