Page:
results
Num# Description Start price Buy price
284841927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, znaczek w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja i opis Berbeka.

250 PLN

250 PLN

284851927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja i oznaczenie Walocha.

70 PLN

70 PLN

285101928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze jasnobrązowoochrowym, gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN

450 PLN

285111928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek cięty, gwarancja Korszeń.

750 PLN

675 PLN

285151928 wystawa filatelistyczna w Warszawie, znaczki z bloku rozdzielone przywieszką.

320 PLN

270 PLN

285171928 Gen. Józef Bem, czworoblok znaczków za 25 gr. z liczbami rozrachunkowymi na górnym marginesie i dodatkowo z lekko przesuniętym w prawo grzebieniowym ząbkowaniem tego marginesu, lekkie ślady po podlepkach.

80 PLN

80 PLN

285291928 Henryk Sienkiewicz, czworoblok.

50 PLN

45 PLN

285321928 Henryk Sienkiewicz, znaczek z nadrukowana kratą z końca rolki ze znaczkami do automatu na znaczki, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

400 PLN

665 PLN

285351928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze jasnopomarańczowobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

96 PLN

285361928 wydanie obiegowe - godło państwa, 5 gr - frankatura pojedyncza, list (druki) wysłany 7.IX.30 z urzędu Warszawa 1 do Wierzbnika, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym "ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA L.O.P.P." (Myślicki 30 102); koperta firmowa: "POLSKIE POWSZECHNE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE WARSZAWA"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CHEMIA.

40 PLN

40 PLN

285381928 list na kopercie żałobnej wysłany jako druk z Poznania do Lwowa.

15 PLN

15 PLN

285911931 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Skarżysko - Łódź nr 452 z wyróżnikiem a.

60 PLN

60 PLN

285921931 znaczek z dziurkowaniem firmowym "OL" z Warszawy.

25 PLN

25 PLN

285941931 zagraniczny list wartościowy wysłany 7.V ze Lwowa do Wiednia, specjalna koperta-formularz z orłem, datownik nadawczy urzędu Lwów 7 z wyróżnikiem *a*, na odwrocie zabezpieczające pieczęcie lakowe; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN

100 PLN

285981932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zdołbunów nr 9.

50 PLN

50 PLN

285991932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Chełmno - Toruń nr 228 z wyróżnikiem c.

80 PLN

95 PLN

286121932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Gdynia - Poznań nr 202.

80 PLN

80 PLN

286131932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zwardoń - Sucha nr 135.

70 PLN

70 PLN

286191933 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Kraków - Warszawa nr 111 z wyróżnikiem b.

50 PLN

50 PLN

286211933 kartka nadana z pokładu SS Jadwiga przez urząd pocztowy w Gdyni do Czechosłowacji, bardzo rzadki stempel "SKRZYNKA P.P. ŻEGLUGA POLSKA S.S. "JADWIGA"", S.S. Jadwiga – polski parowy statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej został zbudowany w Wielkiej Brytanii nazwany od imienia jednej z córek marszałka Piłsudskiego, statek kursował w rejsach turystycznych po zatoce puckiej, stempelek "Pamiątka z przejażdżki po Bałtyku SS. "JADWIGA"", widokówka z Gdyni.

500 PLN

500 PLN

286221933 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zebrzydowice nr 12.

50 PLN

50 PLN

286301933 700-lecie Torunia, znaczek za 60 gr. z bardzo rzadkim - W.II.D położeniem znaku wodnego (Fi.1300.-), gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN

1 250 PLN

286321933 700-lecie Torunia, frankatura mieszana - list polecony wysłany 16.6 z miejscowości Samostrzel do Grudziądza, stempelek polecenia, na odwrocie datownik odbiorczy; koperta firmowa "DOM EKSPEDYCYJNO-HANDLOWY RUDOLF SCHIMMELFENNIG GRUDZIĄDZ"; dobry stan zachowania.

80 PLN

80 PLN

286411933 Wystawa filatelistyczna w Toruniu, odmiana ze znakiem wodnym IID, gwarancja Petriuk.

110 PLN

90 PLN

286611933 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zakopane - Kraków nr 39, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią.

100 PLN

100 PLN

286671934 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Ostki - Kowel nr 458.

100 PLN

100 PLN

286691934 AMBULANS NR.335 relacji ZWARDOŃ - SUCHA, list do Radomia przesłany 13.VI ambulansem, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "a"; dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

286741934 "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY 28.VIII.-16.IX. CHALLENGE 1934" Lwów 1 z wyróżnikiem "2s", na liście poleconym wysłanym 16 VII do Sanoka, stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; koperta firmowa "TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 'VITA i KRAKOWSKIE' SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE LWOWIE"; walor w dobrym stanie zachowania - brak tylnej klapy (Myślicki 34 013).

60 PLN

60 PLN

286851934 międzynarodowy turniej lotniczy Challenge, seria w czworoblokach, gwarancja Kalinowski.

280 PLN

245 PLN

286981934 wydanie przedrukowe, znaczek za 25/80 gr. z nadrukiem typograficznym w najrzadszym dla tego typu nadruku kolorze niebieskoszarym, przepiękny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

500 PLN

510 PLN

287691936 zawody balonowe o puchar Gordon - Bennetta, seria.

80 PLN

70 PLN

287761936 "JURAND" - karta pocztowa wysłana 22.9 z Rønne na Bornholmie do Łodzi przez członka załogi jachtu "Jurand" - Jerzego Wolskiego; jacht "Jurand" (poprzednio: "Spray", "Drei Rosen", "Haimat") zakupiony w 1930 przez Jana Józefa Fischera krakowskiego żeglarza do spółki z 10 udziałowcami; w 1936 roku odsprzedany Akademickiemu Związkowi Morskiemu; zatopiony we wrześniu 1939 w Gdyni; zwraca uwagę niecodzienna całostka z dwoma znakami opłaty; walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN

400 PLN

287831937 stempel okolicznościowy "BYDGOSZCZ wita Armię".

15 PLN

15 PLN

288071937 list nadany z agencji pocztowej na pokładzie M/S Piłsudski na papeterii transatlantyka.

220 PLN

220 PLN

288121937 ZAROŚLAK (WOROCHTA) - pośrednictwo pocztowe, widokówka wysłana 27 X z pośrednictwa pocztowego w Schronisku P.T.T. na Zaroślaku pod Howerlą, adresatem jest generał dywizji Tadeusz Kasprzycki 13.10.1935-30.09.1939 Minister Spraw Wojskowych, nadawcą płk.Tadeusz Kalina-Zieleniewski szef Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie; dodatkowy stempelek propagandowy schroniska "Zwiedzajcie Park Narodowy/ w CZARNOHORZE/ Kraina Słońca i Śniegu/ - Raj Narciarzy"; w okresie międzywojennym schronisko funkcjonowało od 1927 roku, spłonęło w czasie wojny;

generał Tadeusz Kasprzycki działał w Związku Walki Czynnej i w Związku Strzeleckim, od sierpnia 1914 dowodził 1 Kompanią Kadrową Legionów Polskich, od listopada 1914 organizator i komendant POW w Warszawie i Lublinie; 7.11.1918 objął dział organizacyjny w Dowództwie Wojsk Polskich w Lublinie; od 3.12.1918 kierował Adiutanturą Generalną Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego; 17.03.1927 dowódca 19 DP w Wilnie, obowiązki dowódcy dywizji łączył z funkcją delegata Polski na konferencję rozbrojeniową i Komisję Wojskową Ligi Narodów; 12.05.1935 po śmierci marszałka Piłsudskiego kierował Ministerstwem Spraw Wojskowych; od 13.10.1935 do 30.09.1939 Minister Spraw Wojskowych; 17.09.1939 po zdradzieckim ataku Związku Sowieckiego na Polskę wraz z rządem ewakuował się do Rumunii, gdzie został internowany; podanie Kasprzyckiego o przyjęcie do służby wojskowej na Zachodzie zostało odrzucone przez rząd Sikorskiego: "Pan jest odpowiedzialny za nieprzygotowanie do wojny nowoczesnej, a więc i za poniesioną klęskę, która nie jest wolna od hańby. Niech Pan Generał pozostanie w Băile Herculane. Ojczyzna nie chce Pana usług."; w 1944 z Rumunii przybył do Wielkiej Brytanii; od 1954 przebywał na emigracji w Kanadzie, gdzie zmarł;

płk.Tadeusz Kalina-Zieleniewski należał do Związku Strzeleckiego; od 6.8.1914 w 1 Kompanii Kadrowej Legionów Polskich; po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie; w okresie międzywojennym wykładowca w szkołach wojskowych m.in. Wyższej Szkole Wojennej; 1.6.1932 mianowany szefem Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie; w Kampanii Wrześniowej dowodził 33 DP, walczył w pod Różanem i Włodawą, 29 i 30 września dowodzona przez niego grupa walczy z Niemcami o Polichnę Dolną, Janów Lubelski i Dzwolę, a na wschodzie z Armią Czerwoną; 2.10 wywieziony przez sowietów do Lwowa, zdołał zbiec i pieszo przez Gorgany przeszedł na Węgry i dalej do Francji, tam dowodził 3 DP (4 - 19.6.1940); w Wielkiej Brytanii dowódca 1 Dywizji Grenadierów; 29.10.1943 mianowany zastępcą inspektora do Spraw Zarządu Wojskowego; w 1947 powrócił do Polski; pracował naukowo na Politechnice Warszawskiej;

rzadki walor z tzw. "historią" w bardzo dobrym stanie zachowania.

2 000 PLN

2 000 PLN

288251937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków.

50 PLN

40 PLN

288441937 list firmowy z Warszawy opłacony frankaturą mechaniczną Banku gospodarstwa Krajowego.

40 PLN

40 PLN

288701938 list lotniczy z Gdyni do Argentyny, na odwrocie stemple tranzytowe z warszawy i Paryża, oraz odbiorcze z Argentyny, koperta u dołu obcięta i wycięty adres nadawcy.

80 PLN

80 PLN

288791938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, znaczki z bloku.

150 PLN

140 PLN

288991938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętą perforacją, gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN