Page:
results
Num# Description Start price Buy price
21823 (?) list wysłany 19.VII z miejscowości Gollub (Golub), data i nazwa miejscowości nadania, wpisane ręcznie, adresowany do Strasburga (Brodnica).

50 PLN

45 PLN

41825 po, list wysłany 12.X z miejscowości Węgorzyno (Wangerin), adresowany do Szczecina.

30 PLN

27 PLN

51826 list z Piotrkowa wysłany 27.XI, dwa stemple nadawcze! dwuwierszowy z datą (łacińska nazwa miesiąca) i jednowierszowy, niebieskim atramentem wpisana wysokość porta; niecodzienne zestawienie!

150 PLN

150 PLN

161850 około, list z Wolsztyna (Wollstein) wysłany 25.I adresowany do Czeszewa, dopisek "Cito !", na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy Miloslaw.

30 PLN

30 PLN

551913 przekaz paczkowy z Lwowa 16.5.13 do Plzna, gwarancja Schmutz.

140 PLN

140 PLN

831916 list firmowy Zawiercia (stempel prowizoryczny) nadany z Ssnowca 21.4.16 do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

80 PLN

72 PLN

1181919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

40 PLN

65 PLN

1191919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

150 PLN

150 PLN

1201919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, naturalne zagięcie papieru, gwarancja Schmutz.

15 PLN

35 PLN

1211919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

10 PLN

30 PLN

1221919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

400 PLN

400 PLN

1231919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

130 PLN

130 PLN

1241919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

260 PLN

260 PLN

1261919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

400 PLN

400 PLN

1301914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, nierozerwana parka, gwarancja Mikstein.

310 PLN

310 PLN

1481915 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po polsku i rosyjsku; rzadko spotykana odmiana z dodatkowym napisem SIBERIE.

180 PLN

144 PLN

1491915 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji; podpisy po polsku i rosyjsku.

120 PLN

96 PLN

1611916 pierwsza wiadomość z niewoli od Polaka służącego w armii austro-węgierskiej, formularz wysłany 9.XI z obozu jenieckiego w Rosji, adresowany do miejscowości Trzebol, za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża 5.XII przekazany do miejsca przeznaczenia w Galicji, a ponieważ odbiorca przebywał w sanatorium dla legionistów w Zakopanym, tam przesłano kartę jako poleconą (erka z utajnionym miejscem nadania!). Wspaniały dokument, poglądowo ukazujący sposób wymiany korespondencji między walczącymi stronami, dalsze nie mniej ciekawe informacje zawarte w treści; bardzo dobry stan zachowania.

600 PLN

600 PLN

1791918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. czysty w pięknym stanie, gwarancja Rachmanow, Schmutz.

40 PLN

40 PLN

1881918 fałszerstwa znaczków poczty polskiego Korpusu Dowbora Muśnickiego, nadruk FALSUM L.Schmutz, materiał porównawczy.

20 PLN

20 PLN

1891918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

50 PLN

50 PLN

1901918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z oryginalną gumą bez podlepki.

35 PLN

35 PLN

1911918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,05 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

200 PLN

200 PLN

1921918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

100 PLN

100 PLN

1931918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - karta wydania przedrukowego, ostemplowana okolicznościowo 3.V.

180 PLN

180 PLN

1941918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, sekretnik (niezaklejony Fi.+100%) wydania przedrukowego 35/10/7 kop. skasowany 21.V, adresowany jako miejscowy Rohaczów.

800 PLN

800 PLN

1951918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego za 5 kop., czysta, bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN

200 PLN

2001919 Frontowa Poczta Polowa 19, pocztówka wysłana 6.VII do Warszawy, pieczęć formacyjna "Dowództwo IV Baonu/ 25 pułku piechoty", adnotacja i parafka cenzora; niewielkie ubytki.

60 PLN

60 PLN

2011919 widokówka wysłana 14.V z miejscowości Ostrów Łomżyński przez żołnierza kompanii szturmowej 5 pułku piechoty Legionów, pieczęć formacyjna.

50 PLN

50 PLN

2041919 Powstanie Wielkopolskie, widokówka wysłana z Biura oficera łączności za pośrednictwem poczty polowej nr.4, adresowana do Gniezna, wyraźna odbitka efektownego stempla nadawczego.

300 PLN

300 PLN

2061920 Wojna polsko-sowiecka, widokówka wysłana 30.VIII z Dowództwa Etapów W.P. Na Ukrainie, stacjonującego w Łańcucie, adresowana do Warszawy; niewielkie ubytki, dekoracyjna całość.

200 PLN

200 PLN

2121915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z nadrukiem 6 groszy w kolorze czerwonym, gwarancja Rembieliński.

120 PLN

106 PLN

2171915 Warszawa, koperta firmowa wysłana 11.XI z Berlina, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem "szerokich" 6, unieważniony 14.XI datownikiem z wyróżnikiem "b", przesyłka ocenzurowana w Poznaniu, gwarancja Korszeń.

600 PLN

600 PLN

2201915 Warszawa, karta pocztowa (druki) nadana miejscowo 13.XI, znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem "b".

100 PLN

100 PLN

2281915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN

300 PLN

2401916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek na podlepce w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

50 PLN

45 PLN

2431916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) nadana 31.VI, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej.

80 PLN

72 PLN

2471916 Warszawa, lewy znaczek z błędem "sześcioramienna gwiazda", gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN

135 PLN

2481916 wydanie przedrukowe, seria czysta.

25 PLN

25 PLN

2651917 Przedbórz, próba znaczka za 4 gr. w kolorze brązowym, gwarancja Korszeń.

320 PLN

320 PLN