The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2

1823 (?) list wysłany 19.VII z miejscowości Gollub (Golub), data i nazwa miejscowości nadania, wpisane ręcznie, adresowany do Strasburga (Brodnica).

50 PLN45 PLN
4

1825 po, list wysłany 12.X z miejscowości Węgorzyno (Wangerin), adresowany do Szczecina.

30 PLN27 PLN
5

1826 list z Piotrkowa wysłany 27.XI, dwa stemple nadawcze! dwuwierszowy z datą (łacińska nazwa miesiąca) i jednowierszowy, niebieskim atramentem wpisana wysokość porta; niecodzienne zestawienie!

150 PLN150 PLN
16

1850 około, list z Wolsztyna (Wollstein) wysłany 25.I adresowany do Czeszewa, dopisek "Cito !", na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy Miloslaw.

30 PLN30 PLN
55

1913 przekaz paczkowy z Lwowa 16.5.13 do Plzna, gwarancja Schmutz.

140 PLN140 PLN
83

1916 list firmowy Zawiercia (stempel prowizoryczny) nadany z Ssnowca 21.4.16 do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

80 PLN72 PLN
118

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

40 PLN65 PLN
119

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

150 PLN150 PLN
120

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, naturalne zagięcie papieru, gwarancja Schmutz.

15 PLN35 PLN
121

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

10 PLN30 PLN
122

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
123

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

130 PLN130 PLN
124

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

260 PLN260 PLN
126

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
130

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, nierozerwana parka, gwarancja Mikstein.

310 PLN310 PLN
148

1915 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po polsku i rosyjsku; rzadko spotykana odmiana z dodatkowym napisem SIBERIE.

180 PLN144 PLN
149

1915 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji; podpisy po polsku i rosyjsku.

120 PLN96 PLN
161

1916 pierwsza wiadomość z niewoli od Polaka służącego w armii austro-węgierskiej, formularz wysłany 9.XI z obozu jenieckiego w Rosji, adresowany do miejscowości Trzebol, za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża 5.XII przekazany do miejsca przeznaczenia w Galicji, a ponieważ odbiorca przebywał w sanatorium dla legionistów w Zakopanym, tam przesłano kartę jako poleconą (erka z utajnionym miejscem nadania!). Wspaniały dokument, poglądowo ukazujący sposób wymiany korespondencji między walczącymi stronami, dalsze nie mniej ciekawe informacje zawarte w treści; bardzo dobry stan zachowania.

600 PLN600 PLN
179

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. czysty w pięknym stanie, gwarancja Rachmanow, Schmutz.

40 PLN40 PLN
188

1918 fałszerstwa znaczków poczty polskiego Korpusu Dowbora Muśnickiego, nadruk FALSUM L.Schmutz, materiał porównawczy.

20 PLN20 PLN
189

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

50 PLN50 PLN
190

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z oryginalną gumą bez podlepki.

35 PLN35 PLN
191

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,05 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

200 PLN200 PLN
192

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

100 PLN100 PLN
193

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - karta wydania przedrukowego, ostemplowana okolicznościowo 3.V.

180 PLN180 PLN
194

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, sekretnik (niezaklejony Fi.+100%) wydania przedrukowego 35/10/7 kop. skasowany 21.V, adresowany jako miejscowy Rohaczów.

800 PLN800 PLN
195

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego za 5 kop., czysta, bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
200

1919 Frontowa Poczta Polowa 19, pocztówka wysłana 6.VII do Warszawy, pieczęć formacyjna "Dowództwo IV Baonu/ 25 pułku piechoty", adnotacja i parafka cenzora; niewielkie ubytki.

60 PLN60 PLN
201

1919 widokówka wysłana 14.V z miejscowości Ostrów Łomżyński przez żołnierza kompanii szturmowej 5 pułku piechoty Legionów, pieczęć formacyjna.

50 PLN50 PLN
204

1919 Powstanie Wielkopolskie, widokówka wysłana z Biura oficera łączności za pośrednictwem poczty polowej nr.4, adresowana do Gniezna, wyraźna odbitka efektownego stempla nadawczego.

300 PLN300 PLN
206

1920 Wojna polsko-sowiecka, widokówka wysłana 30.VIII z Dowództwa Etapów W.P. Na Ukrainie, stacjonującego w Łańcucie, adresowana do Warszawy; niewielkie ubytki, dekoracyjna całość.

200 PLN200 PLN
212

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z nadrukiem 6 groszy w kolorze czerwonym, gwarancja Rembieliński.

120 PLN106 PLN
217

1915 Warszawa, koperta firmowa wysłana 11.XI z Berlina, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem "szerokich" 6, unieważniony 14.XI datownikiem z wyróżnikiem "b", przesyłka ocenzurowana w Poznaniu, gwarancja.

600 PLN600 PLN
220

1915 Warszawa, karta pocztowa (druki) nadana miejscowo 13.XI, znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem "b".

100 PLN100 PLN
228

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN300 PLN
240

1916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek na podlepce w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

50 PLN45 PLN
243

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) nadana 31.VI, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej.

80 PLN72 PLN
247

1916 Warszawa, lewy znaczek z błędem "sześcioramienna gwiazda", gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN135 PLN
248

1916 wydanie przedrukowe, seria czysta.

25 PLN25 PLN
265

1917 Przedbórz, próba znaczka za 4 gr. w kolorze brązowym, gwarancja.

320 PLN320 PLN