The auctions ends in:

Lot # 212
Close:
Start price: 120
Current price: 106
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.3aa 
Fi.3a
Category: Town postage 1914-1918
Description

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z nadrukiem 6 groszy w kolorze czerwonym, gwarancja Rembieliński.
Photo