Lot # 120
Close:
Start price: 15
Current price: 35
Number of bids: 4 (Bid history)
Catalog:
Fi.3
Category: WW1 occupation postage
Description

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, naturalne zagięcie papieru, gwarancja Schmutz.
Photo