Lot # 123
Close:
Start price: 130
Current price: 130
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.11
Category: WW1 occupation postage
Description

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.
Photo