Lot # 83
Close:
Start price: 80
Current price: 72
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 occupation postage
Description

1916 list firmowy Zawiercia (stempel prowizoryczny) nadany z Ssnowca 21.4.16 do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.
Photo