The auctions ends in:

Lot # 118
Close:
Start price: 40
Current price: 65
Number of bids: 4 (Bid history)
Catalog:
Fi.1
Category: WW1 occupation postage
Description

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.
Photo