Lot # 220
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.6
Category: Town postage 1914-1918
Description

1915 Warszawa, karta pocztowa (druki) nadana miejscowo 13.XI, znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem "b".
Photo