The auctions ends in:

Lot # 121
Close:
Start price: 10
Current price: 30
Number of bids: 3 (Bid history)
Catalog:
Fi.4
Category: WW1 occupation postage
Description

1919 znaczek wydania prowizorycznego rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Schmutz.
Photo