The auction will start on 19.06.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
267

1917 Przedbórz, próba znaczka pierwszego wydania za 4 gr. w kolorze oliwkowym, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
273

1917 Warszawa, kartka z Kielc 27.XII.17 do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej i stempel poczty miejskiej z adnotacją o niedoręczeniu przesyłki, kartka wróciła do nadawcy.

130 PLN117 PLN
283

1918 Przedbórz, niegumowana (tak jak wydano) parka ciętych prób znaczka poczty miejskiej za 6 gr., bez tła (typ 2+3), gwarancja Schmutz.

480 PLN480 PLN
287

1919 Chęciny, znaczki wydania prywatnego cięte.

40 PLN40 PLN
289

1918 Włocławek, znaczek za 10 f. z lokalnym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
293

1919 Kowel, znaczek wydania lokalnego, gwarancja Korszeń.

180 PLN180 PLN
294

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem w pięknym stanie, gwarancja Korszeń

250 PLN240 PLN
295

1919 Kowel, znaczek wydania lokalnego - nakład 325 sztuk, gwarancja Korszeń.

280 PLN300 PLN
296

1919 Kowel, znaczek wydania lokalnego - nakład 325 sztuk, gwarancja Korszeń.

280 PLN280 PLN
298

1919 Kowel, znaczek wydania lokalnego - nakład 500 sztuk, gwarancja Korszeń.

280 PLN300 PLN
299

1919 Kowel, list z Kowla do Chełma, na odwrocie stempel odbiorczy Chełm 3.VII.19, nakład znaczka 220 sztuk, fotoatest Schmutz potwierdzający autentyczność znaczka i kasownika.

3 500 PLN3 500 PLN
304

1918 seria pomnikowa, dolny prawy znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja Korszeń.

35 PLN35 PLN
314

1918 seria pomnikowa.

60 PLN65 PLN
316

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona litera N", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN40 PLN
319

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym z błędem "uszkodzona litera N", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN140 PLN
327

1918 mieszana frankatura dwóch wydań prowizorycznych i definitywnego na kopercie firmowej z Sosnowca 19.2.19 do Wiednia, stempel cenzury Wydziału Kontroli przy MSZ, gwarancja Schmutz.

300 PLN460 PLN
337

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
338

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem wkolorze brązowoczerwonym / szarawożółtym, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN121 PLN
339

1918 seria pomnikowa, list z Warszawy 23.11.18 do Kielc, pierwsze dni obiegu tego wydania.

200 PLN200 PLN
347

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w lewej cyfrze 5", gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
362

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy górny znaczek z błędem "wcięcie w P w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN40 PLN
364

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN185 PLN
369

1918 wydanie PP/GGW, próba nadruku "trzy kreski", niewielka podlepka, gwarancja Korszeń.

400 PLN400 PLN
373

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem formy drugiej z błędem "5 z prostą chorągiewką", gwarancja i opis Schmutz.

45 PLN45 PLN
380

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, przebarwienie aniliny na stronę gumowaną, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

90 PLN90 PLN
383

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy na wycinku z listu, lewy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja Falkowski.

60 PLN60 PLN
388

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja Korszeń.

70 PLN70 PLN
391

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 10 fen. w kolorze czerwonoróżowym z nadrukiem drugą formą, lewy znaczek z błędem na poz.86 "Poczto", cena katalogowa wykazuje silną tendencję zwyżkową, gwarancja Danowski, stary opis i gwarancja Schmutz.

600 PLN930 PLN
392

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków w kolorze różowokaminowym z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja i opis Schmutz.

360 PLN411 PLN
393

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w kolorze różowawoczerwonym z nadrukiem drugą formą, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
397

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 15 fen. z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą, gwarancja Korszeń.

35 PLN32 PLN
399

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków w kolorze niebieskim z nadrukiem drugiej formy, dolny znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Korszeń.

500 PLN500 PLN
401

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze niebieskim z nadrukiem drugiej formy, bardzo duża podlepka, gwarancja Berbeka, Jungjohan.

200 PLN200 PLN
407

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze szafirowym z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN280 PLN
416

1918 wydanie PP/GGW, miejscowy list polecony (grzecznościowy - 3 krotnie przepłacony) ze znaczkami za 25/7,5 fen. parką z nadrukiem drugiej formy w tym jeden z błędem "podniesione s" i czworoblokiem z nadrukiem pierwszej formy w tym jeden z błędem "brak trzeciej kreski".

150 PLN180 PLN
417

1918 wydanie PP/GGW, list wartościowy (na 50 marek) z Częstochowy 19.2.19 do Warszawy, dekoracyjna i rzadka całość, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN
419

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem formy drugiej z błędem "5 z prostą chorągiewką", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN40 PLN
424

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja Schmutz.

130 PLN130 PLN
431

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, dolny lewy znaczek z błędem "kropka między o i c", gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN60 PLN
442

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z nadrukiem drugiej formy poz. 49 z błędem "odwrócone k", nadruk GGW farbą anilinową, unikalne - znane pojedyncze egzemplarze, gwarancja i opis Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN