Page:
results
Num# Description Start price Buy price
2671917 Przedbórz, próba znaczka pierwszego wydania za 4 gr. w kolorze oliwkowym, gwarancja Schmutz.

300 PLN

300 PLN

2731917 Warszawa, kartka z Kielc 27.XII.17 do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej i stempel poczty miejskiej z adnotacją o niedoręczeniu przesyłki, kartka wróciła do nadawcy.

130 PLN

117 PLN

2831918 Przedbórz, niegumowana (tak jak wydano) parka ciętych prób znaczka poczty miejskiej za 6 gr., bez tła (typ 2+3), gwarancja Schmutz.

480 PLN

480 PLN

2871919 Chęciny, znaczki wydania prywatnego cięte.

40 PLN

40 PLN

2891918 Włocławek, znaczek za 10 f. z lokalnym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

2931919 Kowel, znaczek wydania lokalnego, gwarancja Korszeń.

180 PLN

180 PLN

2941919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem w pięknym stanie, gwarancja Korszeń

250 PLN

240 PLN

2951919 Kowel, znaczek wydania lokalnego - nakład 325 sztuk, gwarancja Korszeń.

280 PLN

300 PLN

2961919 Kowel, znaczek wydania lokalnego - nakład 325 sztuk, gwarancja Korszeń.

280 PLN

280 PLN

2981919 Kowel, znaczek wydania lokalnego - nakład 500 sztuk, gwarancja Korszeń.

280 PLN

300 PLN

2991919 Kowel, list z Kowla do Chełma, na odwrocie stempel odbiorczy Chełm 3.VII.19, nakład znaczka 220 sztuk, fotoatest Schmutz potwierdzający autentyczność znaczka i kasownika.

3 500 PLN

3 500 PLN

3041918 seria pomnikowa, dolny prawy znaczek z błędem "kropka w prawej cyfrze 5", gwarancja Korszeń.

35 PLN

35 PLN

3141918 seria pomnikowa.

60 PLN

65 PLN

3161918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona litera N", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN

40 PLN

3191918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym z błędem "uszkodzona litera N", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

140 PLN

3271918 mieszana frankatura dwóch wydań prowizorycznych i definitywnego na kopercie firmowej z Sosnowca 19.2.19 do Wiednia, stempel cenzury Wydziału Kontroli przy MSZ, gwarancja Schmutz.

300 PLN

460 PLN

3371918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

100 PLN

100 PLN

3381918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem wkolorze brązowoczerwonym / szarawożółtym, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

121 PLN

3391918 seria pomnikowa, list z Warszawy 23.11.18 do Kielc, pierwsze dni obiegu tego wydania.

200 PLN

200 PLN

3471918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w lewej cyfrze 5", gwarancja Schmutz.

120 PLN

120 PLN

3621918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy górny znaczek z błędem "wcięcie w P w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN

40 PLN

3641918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN

185 PLN

3691918 wydanie PP/GGW, próba nadruku "trzy kreski", niewielka podlepka, gwarancja Korszeń.

400 PLN

400 PLN

3731918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem formy drugiej z błędem "5 z prostą chorągiewką", gwarancja i opis Schmutz.

45 PLN

45 PLN

3801918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, przebarwienie aniliny na stronę gumowaną, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

90 PLN

90 PLN

3831918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy na wycinku z listu, lewy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja Falkowski.

60 PLN

60 PLN

3881918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja Korszeń.

70 PLN

70 PLN

3911918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 10 fen. w kolorze czerwonoróżowym z nadrukiem drugą formą, lewy znaczek z błędem na poz.86 "Poczto", cena katalogowa wykazuje silną tendencję zwyżkową, gwarancja Danowski, stary opis i gwarancja Schmutz.

600 PLN

930 PLN

3921918 wydanie PP/GGW, parka znaczków w kolorze różowokaminowym z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja i opis Schmutz.

360 PLN

411 PLN

3931918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w kolorze różowawoczerwonym z nadrukiem drugą formą, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN

1 000 PLN

3971918 wydanie PP/GGW, znaczek za 15 fen. z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą, gwarancja Korszeń.

35 PLN

32 PLN

3991918 wydanie PP/GGW, parka znaczków w kolorze niebieskim z nadrukiem drugiej formy, dolny znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Korszeń.

500 PLN

500 PLN

4011918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze niebieskim z nadrukiem drugiej formy, bardzo duża podlepka, gwarancja Berbeka, Jungjohan.

200 PLN

200 PLN

4071918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze szafirowym z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN

280 PLN

4161918 wydanie PP/GGW, miejscowy list polecony (grzecznościowy - 3 krotnie przepłacony) ze znaczkami za 25/7,5 fen. parką z nadrukiem drugiej formy w tym jeden z błędem "podniesione s" i czworoblokiem z nadrukiem pierwszej formy w tym jeden z błędem "brak trzeciej kreski".

150 PLN

180 PLN

4171918 wydanie PP/GGW, list wartościowy (na 50 marek) z Częstochowy 19.2.19 do Warszawy, dekoracyjna i rzadka całość, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

2 000 PLN

2 000 PLN

4191918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem formy drugiej z błędem "5 z prostą chorągiewką", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN

40 PLN

4241918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja Schmutz.

130 PLN

130 PLN

4311918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, dolny lewy znaczek z błędem "kropka między o i c", gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN

60 PLN

4421918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z nadrukiem drugiej formy poz. 49 z błędem "odwrócone k", nadruk GGW farbą anilinową, unikalne - znane pojedyncze egzemplarze, gwarancja i opis Schmutz.

2 000 PLN

2 000 PLN