The auctions ends in:

Lot # 228
Close:
Start price: 300
Current price: 300
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.IIb
Category: Town postage 1914-1918
Description

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.
Photo