The auctions ends in:

Lot # 243
Close:
Start price: 80
Current price: 72
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.9
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) nadana 31.VI, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej.
Photo