The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
9621933 250 rocznica zwycięstwa pod Wiedniem, piękny stan.

180 PLN

180 PLN

9641933 ulotka z Wydziału Prasowego Kurii Metropolitalnej Wileńskiej dotycząca działalności sekciarzy do Proboszcza w Chęcinach, stempel WILNO 11.12.33.

35 PLN

35 PLN

9651933 całostka nadana z ambulansu pocztowego nr 116 na trasie Wołkowysk - Warszawa 11.IX.33.

60 PLN

60 PLN

9671934 list polecony z Poznania.

10 PLN

10 PLN

9811934 list z Świętochłowic 18.XII.34 do Warszawy.

30 PLN

30 PLN

9821934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w kolorze ciemnozielonawoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN

400 PLN

9831934 wydanie przedrukowe, znaczek za 55/60 gr. z błędem na poz.60 "brak litery r", gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN

80 PLN

9971935 list z Warszawy do Austrii.

10 PLN

10 PLN

10051935-1937 Polska Międzywojenna, komplet znaczków czystych z lat 1935-37 i bloki 2-4; dodatkowo znaczki z bloków 2-4 i odmiany: 25gr Piłsudski z serii żałobnej i 25 gr. Rydz-Śmigły.

700 PLN

740 PLN

10141935 ozdobny telegram, zaprojektowany przez znanego twórcę znaczków pocztowych E.Johna, odebrany 1.V, wysłany na ręce wojewodziny stanisławowskiej pani generałowej Aleksandry Pasławskiej.

50 PLN

50 PLN

10231937 list polecony z Warszawy (Warszawa 20 Bank Polski) 15.X.37 do Czechosłowacji, wirnik okolicznościowy Festiwalu Sztuki Polskiej z źle ustawioną datą 6.XII zamast 6.X. jak w treści wirnika, koperta grzecznościowo ostemplowana wirnikiem nadana została następnie z innego urzędu pocztowego.

75 PLN

75 PLN

10301937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria w czworoblokach.

160 PLN

160 PLN

10321937 kartka ze stemplem okolicznościowym Roku Wielkopolski z Gniezna.

15 PLN

15 PLN

10401938 pojedyncza frankatura na liście z Poznania 13.3.38.

10 PLN

10 PLN

10471938 "KRAJOWA WYSTAWA LOTNICZA LWÓW", stemple okolicznościowe na miejscowym liście nadanym 17.VI we Lwowie (Myślicki 38 011 + 014).

45 PLN

45 PLN

10521938 przyłączenie Zaolzia do Polski, frankatura mieszana, list polecony wysłany 3.I.1939 z Dębicy do Tarnowa, kasownik odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

10671938 nalepka propagandowa LOPP.

60 PLN

60 PLN

10881939 polecony list pobraniowy nadany z Żuchowicz 10.II.38 (dalekie Kresy) do Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN

85 PLN

11041939 "XIX TARGI WSCHODNIE LWÓW 2-12.IX.1939" Lwów (wyróżnik "a"), jeden z najrzadszych przedwojennych kasowników okolicznościowych, odbity na karcie pocztowej 2.IX o godzinie 8; patrz również Przegląd Filatelistyczny 11/2003(Myślicki 28 108).

300 PLN

300 PLN

11091939 kartka z Komorowa k. nadana z Ostrowi Mazowieckiej nadana 2.IX.39 z poczty polowej nr 59 oddz. 368 do Lidy, fioletowy stempel cenzury wojskowej BC8, doskonały stan zachowania.

600 PLN

550 PLN

11111920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 25 f. bez perforacji poziomej i z przesuniętą perforacją pionową, gwarancja Korszeń.

25 PLN

25 PLN

11141920-1921 zestaw serii znaczków Litwy Środkowej, czystych w ładnym stanie.

70 PLN

70 PLN

11201921 różne rysunki, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

11381919 kompletna podstawowa seria znaczków dla polskiej agencji pocztowej w Odesie, stan bardzo dobry - niewielkie ślady po podlepkach, bardzo rzadkie, fotoatest Kronenberg.

7 500 PLN

7 500 PLN

11421920 całostka z nadrukiem LEVANT dla polskiej poczty w Konstantynopolu, gwarancja Schmutz.

900 PLN

900 PLN

11531937 Port Gdańsk, druki - reklamowa karta pocztowa opłacona znaczkiem Portu Gdańsk, wysłana 8.XI z Bydgoszczy, znaczek ostemplowano kasownikiem okolicznościowym "Ogólnopolska Wystawa Radiowa".

150 PLN

150 PLN

11541937 Port Gdańsk, polska karta pocztowa z nadrukiem, hasło propagandowe TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYSPIESZA! gwarancja: Falkowski, Schmutz.

400 PLN

400 PLN

11551938 Port Gdańsk, znaczki użyte na terenie Polski !!! znaczek za 5 gr skasowany 28.V stemplem okolicznościowym "PIERWSZA WYSTAWA ZBIORÓW GDYŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTÓW" na froncie karty widokowej.

60 PLN

60 PLN

11561938 Port Gdańsk, znaczki użyte na terenie Polski !!! znaczek z serii 20 rocznicy odzyskania niepodległości za 15 gr jako część porta za list wysłany 29.IV z Katowic do Francji, kasownik odbiorczy.

120 PLN

120 PLN

11571939 Port Gdańsk, druki polecone - koperta ofrankowana serią wydania przedrukowego, wysłana 23.VIII z urzędu Gdańsk 1 do Warszawy, kasownik odbiorczy.

180 PLN

180 PLN

11811921 Górny Śląsk, wydanie poczty powstańczej, niestemplowana seria cięta (Mi.80 euro).

160 PLN

150 PLN

11881922 Górny Śląsk, wydanie przedrukowe, seria kasowana.

60 PLN

60 PLN

11931941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

250 PLN

250 PLN

12011943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN

35 PLN

12021943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN

35 PLN

12221940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, polska karta pocztowa użyta jako formularz (z unieważnionym znakiem opłaty), ofrankowana znaczkiem sowieckim, ostemplowana grzecznościowo 26.II w Równem Wołyńskim, polskim datownikiem.

60 PLN

60 PLN

12571939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa, wysłana 2.IX ze Skierniewic do Łodzi, czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41; bardzo dobry stan zachowania.

400 PLN

350 PLN

12631941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, wczesny (rzadki) typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 1.VIII.1941.

120 PLN

120 PLN

12651941 wojsko polskie we Francji, seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.

30 PLN

30 PLN

12711942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z sylwetką marynarza.

100 PLN

100 PLN