The auction will start on 19.06.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
962

1933 250 rocznica zwycięstwa pod Wiedniem, piękny stan.

180 PLN180 PLN
964

1933 ulotka z Wydziału Prasowego Kurii Metropolitalnej Wileńskiej dotycząca działalności sekciarzy do Proboszcza w Chęcinach, stempel WILNO 11.12.33.

35 PLN35 PLN
965

1933 całostka nadana z ambulansu pocztowego nr 116 na trasie Wołkowysk - Warszawa 11.IX.33.

60 PLN60 PLN
967

1934 list polecony z Poznania.

10 PLN10 PLN
981

1934 list z Świętochłowic 18.XII.34 do Warszawy.

30 PLN30 PLN
982

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w kolorze ciemnozielonawoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN400 PLN
983

1934 wydanie przedrukowe, znaczek za 55/60 gr. z błędem na poz.60 "brak litery r", gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN80 PLN
997

1935 list z Warszawy do Austrii.

10 PLN10 PLN
1005

1935-1937 Polska Międzywojenna, komplet znaczków czystych z lat 1935-37 i bloki 2-4; dodatkowo znaczki z bloków 2-4 i odmiany: 25gr Piłsudski z serii żałobnej i 25 gr. Rydz-Śmigły.

700 PLN740 PLN
1014

1935 ozdobny telegram, zaprojektowany przez znanego twórcę znaczków pocztowych E.Johna, odebrany 1.V, wysłany na ręce wojewodziny stanisławowskiej pani generałowej Aleksandry Pasławskiej.

50 PLN50 PLN
1023

1937 list polecony z Warszawy (Warszawa 20 Bank Polski) 15.X.37 do Czechosłowacji, wirnik okolicznościowy Festiwalu Sztuki Polskiej z źle ustawioną datą 6.XII zamast 6.X. jak w treści wirnika, koperta grzecznościowo ostemplowana wirnikiem nadana została następnie z innego urzędu pocztowego.

75 PLN75 PLN
1030

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria w czworoblokach.

160 PLN160 PLN
1032

1937 kartka ze stemplem okolicznościowym Roku Wielkopolski z Gniezna.

15 PLN15 PLN
1040

1938 pojedyncza frankatura na liście z Poznania 13.3.38.

10 PLN10 PLN
1047

1938 "KRAJOWA WYSTAWA LOTNICZA LWÓW", stemple okolicznościowe na miejscowym liście nadanym 17.VI we Lwowie (Myślicki 38 011 + 014).

45 PLN45 PLN
1052

1938 przyłączenie Zaolzia do Polski, frankatura mieszana, list polecony wysłany 3.I.1939 z Dębicy do Tarnowa, kasownik odbiorczy.

50 PLN50 PLN
1067

1938 nalepka propagandowa LOPP.

60 PLN60 PLN
1088

1939 polecony list pobraniowy nadany z Żuchowicz 10.II.38 (dalekie Kresy) do Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN85 PLN
1104

1939 "XIX TARGI WSCHODNIE LWÓW 2-12.IX.1939" Lwów (wyróżnik "a"), jeden z najrzadszych przedwojennych kasowników okolicznościowych, odbity na karcie pocztowej 2.IX o godzinie 8; patrz również Przegląd Filatelistyczny 11/2003(Myślicki 28 108).

300 PLN300 PLN
1109

1939 kartka z Komorowa k. nadana z Ostrowi Mazowieckiej nadana 2.IX.39 z poczty polowej nr 59 oddz. 368 do Lidy, fioletowy stempel cenzury wojskowej BC8, doskonały stan zachowania.

600 PLN550 PLN
1111

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 25 f. bez perforacji poziomej i z przesuniętą perforacją pionową, gwarancja Korszeń.

25 PLN25 PLN
1114

1920-1921 zestaw serii znaczków Litwy Środkowej, czystych w ładnym stanie.

70 PLN70 PLN
1120

1921 różne rysunki, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czarnoniebieskim bez tła, gumowana, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
1138

1919 kompletna podstawowa seria znaczków dla polskiej agencji pocztowej w Odesie, stan bardzo dobry - niewielkie ślady po podlepkach, bardzo rzadkie, fotoatest Kronenberg.

7 500 PLN7 500 PLN
1142

1920 całostka z nadrukiem LEVANT dla polskiej poczty w Konstantynopolu, gwarancja Schmutz.

900 PLN900 PLN
1153

1937 Port Gdańsk, druki - reklamowa karta pocztowa opłacona znaczkiem Portu Gdańsk, wysłana 8.XI z Bydgoszczy, znaczek ostemplowano kasownikiem okolicznościowym "Ogólnopolska Wystawa Radiowa".

150 PLN150 PLN
1154

1937 Port Gdańsk, polska karta pocztowa z nadrukiem, hasło propagandowe TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYSPIESZA! gwarancja: Falkowski, Schmutz.

400 PLN400 PLN
1155

1938 Port Gdańsk, znaczki użyte na terenie Polski !!! znaczek za 5 gr skasowany 28.V stemplem okolicznościowym "PIERWSZA WYSTAWA ZBIORÓW GDYŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTÓW" na froncie karty widokowej.

60 PLN60 PLN
1156

1938 Port Gdańsk, znaczki użyte na terenie Polski !!! znaczek z serii 20 rocznicy odzyskania niepodległości za 15 gr jako część porta za list wysłany 29.IV z Katowic do Francji, kasownik odbiorczy.

120 PLN120 PLN
1157

1939 Port Gdańsk, druki polecone - koperta ofrankowana serią wydania przedrukowego, wysłana 23.VIII z urzędu Gdańsk 1 do Warszawy, kasownik odbiorczy.

180 PLN180 PLN
1181

1921 Górny Śląsk, wydanie poczty powstańczej, niestemplowana seria cięta (Mi.80 euro).

160 PLN150 PLN
1188

1922 Górny Śląsk, wydanie przedrukowe, seria kasowana.

60 PLN60 PLN
1193

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

250 PLN250 PLN
1201

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN35 PLN
1202

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN35 PLN
1222

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, polska karta pocztowa użyta jako formularz (z unieważnionym znakiem opłaty), ofrankowana znaczkiem sowieckim, ostemplowana grzecznościowo 26.II w Równem Wołyńskim, polskim datownikiem.

60 PLN60 PLN
1257

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa, wysłana 2.IX ze Skierniewic do Łodzi, czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41; bardzo dobry stan zachowania.

400 PLN350 PLN
1263

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, wczesny (rzadki) typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 1.VIII.1941.

120 PLN120 PLN
1265

1941 wojsko polskie we Francji, seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.

30 PLN30 PLN
1271

1942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z sylwetką marynarza.

100 PLN100 PLN