Lot # 200
Close:
Start price: 60
Current price: 60
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1919 Frontowa Poczta Polowa 19, pocztówka wysłana 6.VII do Warszawy, pieczęć formacyjna "Dowództwo IV Baonu/ 25 pułku piechoty", adnotacja i parafka cenzora; niewielkie ubytki.
Photo