Lot # 161
Close:
Start price: 600
Current price: 600
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 pierwsza wiadomość z niewoli od Polaka służącego w armii austro-węgierskiej, formularz wysłany 9.XI z obozu jenieckiego w Rosji, adresowany do miejscowości Trzebol, za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża 5.XII przekazany do miejsca przeznaczenia w Galicji, a ponieważ odbiorca przebywał w sanatorium dla legionistów w Zakopanym, tam przesłano kartę jako poleconą (erka z utajnionym miejscem nadania!). Wspaniały dokument, poglądowo ukazujący sposób wymiany korespondencji między walczącymi stronami, dalsze nie mniej ciekawe informacje zawarte w treści; bardzo dobry stan zachowania.
Photo