Lot # 2
Close:
Start price: 50
Current price: 45
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Pre-stamp period
Description

1823 (?) list wysłany 19.VII z miejscowości Gollub (Golub), data i nazwa miejscowości nadania, wpisane ręcznie, adresowany do Strasburga (Brodnica).
Photo