The auction will start on 19.06.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
611

1919 wydanie Komisji Rządzącej, pojedyncza frankatura na kartce z Leżajska 7.VI.19.

80 PLN50 PLN
615

1919 przekaz pieniężny z Tuchowa 20.IX.19 do Krakowa, na odwrocie stemple odbiorcze, znaczek z prywatnym ząbkowaniem, znaczek zakwestionowany przez Izbę Obrachunkową jako wycofany z obiegu.

200 PLN200 PLN
619

1919 kartka z Puław 16.II.19 do warszawy, mieszana frankatura znaczków polskich i austriackiej kartki.

90 PLN90 PLN
630

1919 przekaz pieniężny z Sanoka 6.IX.19 do Krakowa, na odwrocie znaczek za 50 hal. z krakowskim nadrukiem "PORTO".

80 PLN80 PLN
638

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 1 kr. z podwójną perforacją poziomą, gwarancja Falkowski.

25 PLN30 PLN
639

1919 wydanie w walucie koronowej, potrójny druk znaczka za 1 kr - niekatalogowane.

70 PLN90 PLN
660

1919 wydanie w walucie markowej, dwa znaczki typ II i jeden typ I, gwarancja Korszeń.

20 PLN20 PLN
661

1919 wydanie w walucie markowej, 4 znaczki typ I i 3 znaczki typ II, gwarancja Korszeń.

30 PLN30 PLN
673

1919 list wartościowy (na 40 marek) z Sosnowca 19.IV.19 do Kielc, na odwrocie stemel odbiorczy, dekoracyjna pojedyncza frankatura.

150 PLN226 PLN
686

1919 list z Warszawy 30.12.19 do Krakowa.

20 PLN20 PLN
702

1919 kartka z Zakopanego 28.I.19 z prowizorycznym stemplem opłaty gotówkowej i odręczną adnotacją 20 h.

100 PLN100 PLN
724

1920 list polecony z Lwowa 9.XI.20 do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
735

1921 mieszana frankatura różnych wydań na liście poleconym ze Lwowa 22,III.21 do USA, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN50 PLN
736

1921 kartka z Jaworzna 27.I.21 do Karwiny, stempel krakowskiej cenzury wojskowej "K.C.".

70 PLN70 PLN
739

1921 kartka z Radomia 3.VI.21 do Sopotu.

15 PLN20 PLN
742

1921 list polecony z Oleszyc 4.VI.20 do Krakowa, prowizoryczna erka pisana kredką, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
743

1921 list z Sokal do Lwowa.

10 PLN10 PLN
747

1921 list firmowy z Łucka do Krakowa.

10 PLN10 PLN
750

1921 list polecony z Jarocina 3.8.21 do Sopotu, koperta nicowana użyta powtórnie, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
753

1921 list sądowy z Turki nad Stryjem 30.VIII.21 do Krakowa.

25 PLN25 PLN
756

1921 kartka z Grodna 3.XII.21 do Lwowa.

40 PLN40 PLN
763

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na PCK, gwarancja Jungjohan.

300 PLN300 PLN
771

1921 uchwalenie konstytucji, trójkolorowa frankatura uzupełniająca, polecona karta pocztowa, wysłana 2.V z miejscowości Potutory do Rzeszowa; piękna całość w idealnym stanie zachowania; gwarancja Vaumund PP.

500 PLN450 PLN
775

1921 parka prób znaczka za 25 mk. na papierze ze znakiem wodnym ZnW. I, gwarancja Jungjohan.

60 PLN60 PLN
785

1922 frankatura mieszana różnych wydań - dofrankowana karta pocztowa, wysłana 6.II z miejscowości Pogorzela, adresowana do Niemiec, cenzura poznańska P11; zamiast wartości nominalnej znaku opłaty (25 fen.) zaliczono do porta należność za kartę (40 fen.) rzadki przypadek !!!

120 PLN120 PLN
794

1922 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z błedem "duża pięść", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN55 PLN
831

1924 Orzeł w wieńcu, frankatura dwukolorowa, druki zagraniczne, list wysłany 19.VII z Zarządu PCK w Warszawie adresowany do Londynu.

40 PLN40 PLN
844

1924 Orzeł w wieńcu, 50 gr. - frankatura pojedyncza, list zagraniczny wysłany 16.II.1928 z miejscowości Karostkowo do Niemiec.

20 PLN20 PLN
852

1925 list z Ministerstwa Spraw zagranicznych do konsulatu polskiego w Pradze.

40 PLN40 PLN
861

1925 wydanie obiegowe, 10 gr. - frankatura pojedyncza, druki zagraniczne, list wysłany 28.XII.1928 z Warszawy do Szwajcarii.

20 PLN20 PLN
873

1926 kartka z Pucka ze znaczkiem za 10 gr. na Instytut Radowy imienia Marii Skłodowskiej Curie.

120 PLN120 PLN
884

1927-1928 Polska Międzywojenna, komplet znaczków czystych z lat 1927-28, bez bloku 1.

660 PLN660 PLN
888

1927 IV Międzynarodowy Kongres medycyny i Farmacji Wojskowej, seria czysta.

130 PLN130 PLN
906

1928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, frankatura mieszana, list wysłany 13.III.1929 z Królewskiej Huty do Monachium, koperta firmowa. HARCERSTWO !

60 PLN60 PLN
915

1929 list wartościowy, wysłany 26.X z Łodzi do Niemiec, liczne stempelki i kasowniki, ładnie udokumentowany obieg pocztowy.

50 PLN50 PLN
919

1930 list z Banku Spółdzielczego w Poznaniu.

10 PLN10 PLN
934

1931 list z Królewskiej Huty ze stemplem propagandowym Targów Katowickich.

30 PLN30 PLN
937

1931 miejscowa kartka - zaproszenie z Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kresami we Lwowie.

10 PLN10 PLN
945

1932 miejscowy list polecony z Warszawy 8.XI.32.

20 PLN20 PLN
949

1932 wydanie obiegowe "doniczki", 30 gr. - frankatura wielokrotna, zagraniczny list polecony, wysłany 31.V.1933 z Warszawy do Lucerny, kasownik odbiorczy.

30 PLN30 PLN