The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
17737

1847 kompletny składany list z Sanoka do Przemyśla.

20 PLN20 PLN
17739

1848 obwoluta składanego listu z Barycz do Przemyśla.

20 PLN20 PLN
17766

1850 BIALA, austriacki znaczek za 9 kr I wydania z 1850 roku, skasowany dwuwierszowym stemplem w Białej, znaczek z jednej strony cięty po ramce; słabszy stan zachowania.

50 PLN50 PLN
17778

1869 THORN, znaczki Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz (parka pionowa) skasowane w Toruniu prostokątnym datownikiem, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
17787

1873 BRESLAU, znaczek niemiecki za ⅓ Gr skasowany na wycinku we Wrocławiu dwuobrączkowym datownikiem; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
17807

1885 składany list polecony z Krakowa do Drezna, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN80 PLN
17844

1902 list wartościowy z Samboru do Ustrzyk Dolnych.

150 PLN150 PLN
17883

1912 list polecony z Lublina do Warszawy, na odwrocie czerwony stempel odbiorczy z Warszawy.

100 PLN100 PLN
17897

1916 ekspres polecony ze Lwowa do Nowego Targu, stempel cenzury.

65 PLN65 PLN
17907

1918 list wysłany 22/4 z miejscowości Sułkowice do Ystad w Szwecji, stempelek cenzury cieszyńskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
17929

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, stan bardzo dobry, fotoatest Pelc.

1 000 PLN850 PLN
17932

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany czerwonym kasownikiem ambulansowym "D.B." - droga bydgoska, rzadki czerwony kasownik, gwarancja Rachmanow.

5 500 PLN4 500 PLN
17937

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem urzędu pocztowego w Kibartach z numerem 282, znaczek posiada w górnej części dolny fragment sąsiadującego znaczka, stan bardzo dobry, fotoatest Pelc.

1 200 PLN1 975 PLN
17939

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na liście z Warszawy do Radomia, znaczek unieważniony przez kreślenie i kasownikiem numerowym Warszawy, znaczek z poz. 81 z uszkodzoną lewą ramką, warszawski datownik w języku polskim "WARSZAWA 2/6", na odwrocie stempel odbiorczy z Radomia z datą 3/6, brak klapy koperty, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Petriuk.

6 000 PLN4 900 PLN
17947

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowy o odcieniach ciemnych na obwolucie listu z Warszawy do Petersburga, znaczek unieważniony czterobrączkowym kasownikiem z literami "DP" używanym na dworcu na warszawskiej Pradze, znaczek posiada ciekawą powtarzalna w części nakładu usterkę w postaci wygiętej ramki w górnym lewym narożniku, datownik "EKSPEDYCJAS POCZTY DWORZEC PRAGA 10/8",dobra prezencja i stan zachowania, gwarancja Mikulski.

7 000 PLN5 600 PLN
17955

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.140+330.-), niezły stan.

120 PLN120 PLN
17967

1866 Królestwo Polskie - AMBULANS DB/1, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem ambulansu DB/1 - Droga Bydgoska; bardzo rzadkim, używanym po 1865 roku na odcinku do granicy pruskiej i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, pod nim prawdopodobnie miejsce nadania listu opłaconego tym znaczkiem; poza niewielką prześwitką w ładnym stanie.

300 PLN300 PLN
18011

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

300 PLN250 PLN
18030

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

95 PLN81 PLN
18035

1915 służbowy list polecony wysłany 24.II.15 ze Szczakowej do Wiednia, w Wiedniu pobrano opłatę 10 halerzy za doręczenie.

120 PLN120 PLN
18038

1915 list ekspresowy wysłany z Chrzanowa 15.9.15 do Jasła ze stemplem cenzury i rzadką zalepką cenzury w Oświęcimiu na odwrocie, datownik odbiorczy z Jasła, stempel cenzury wojskowej z Oświęcimia.

160 PLN160 PLN
18058

1916 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe GGW na znaczkach Germania.

125 PLN106 PLN
18067

1916 list firmowy z Warszawy do Lipska, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

70 PLN70 PLN
18153

1918 przekaz paczkowy z Kolna do Wrocławia.

700 PLN600 PLN
18220

1915 kartka wysłana 28.8.15 z 2. batalionu 5. pułku I. Brygady Legionów podczas marszu na Wołyń do Nowego Sącza, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny z orłem "I. BRYG. PIŁSUDSKIEGO / LEG. POL. / Komenda 2 Baonu / II. p.p.".

90 PLN90 PLN
18298

1917 Legiony Polskie, dokument wewnątrz pocztowy "Tabori postai rovatlap", fioletowa rzadka pieczęć formacyjna "Kadry Legionów Polskich/ 29 I. 1917/ poczta 199 polowa" (Berek P14), datowniki austro-węgierskiej poczty polowej K.u k. ETAPPENPOSTAMT 199" bez wyróżnika (Berek D9) i z wyróżnikiem "a" (Berek D10); niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

300 PLN250 PLN
18313

1918 koperta o charakterze pamiątki filatelistycznej ze znaczkami poczty polowej I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego i znaczkami rosyjskimi wydań z 1917 roku, ostemplowane grzecznościowo na kopercie, stempelek polecenia poczty polowej, fotoatest Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
18380

1919 kartka ze Lwowa wysłana 1.07.19 z 6. pułku artylerii 6. Dywizji Armii gen. Hallera we Lwowie do Francji, datownik poczty polowej 306 TRESOR ET POSTES, stempel formacyjny z orłem "* 6 PUŁK ARTYLERJI POLNEJ * 1. GRUPA" oraz datownik odbiorczy.

100 PLN105 PLN
18402

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej.

30 PLN30 PLN
18417

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

20 PLN20 PLN
18440

1916-17 Częstochowa, karta wysłana 23.3.16 z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie; ze względu na niedozwoloną treść - zaczernioną na odwrocie - przez cenzurę w Poznaniu zwrócona do nadawcy, czerwony jednowierszowy stempelek cenzury poznańskiej i adnotacja "zurück" podkreślona niebieską kredką; przesyłkę przekazano Poczcie Miejskiej (liliowy datownik i stempelek opłaty - cyfra 5), która podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, wtedy (13.I.1917) powtórnie odciśnięto datownik "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY" - tym razem w kolorze fioletowym i okrągły stempelek opłaty "3 kop S.B.A. M.U.P."; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w idealnym stanie zachowania, na karcie albumowej; gwarancja.

2 000 PLN2 000 PLN
18451

1916 Sosnowiec, herb miasta, kasowany na wycinku znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym, unieważniony stemplem pomocniczym z szeroką cyfrą 3 z wyróżnikiem "a" w kolorze fioletowym (Fi.+90.-), gwarancja Rachmanow.

150 PLN150 PLN
18454

1916 Sosnowiec, herb miasta, parka znaczków za (3 kop.) w kolorze różowawoczerwonym w położeniu tête-bêche (Fi. 550,-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

440 PLN440 PLN
18460

1916 Warszawa, miejscowy list opłacony jako druk, na odwrocie opłata doręczeniowa znaczkiem poczty miejskiej, stempelek "WRĘCZENIE OPŁACONE" (Fi. 27Ia), nalepka poczty miejskiej z adnotacją o konieczności przekierowania przesyłki (u góry widok nalepki ukrytej pod dodatkową notatka na froncie koperty).

500 PLN500 PLN
18464

1916 Warszawa - "Pfennig Porto", miejscowy list urzędowy wysłany 11.8, opłatę za przesyłkę - oznaczoną stempelkiem prowizorycznym "Pfennig Porto" (z dopisaną wartością 8) stosowanym w okresach zmian taryfowych - pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

120 PLN120 PLN
18465

1916 Warszawa - "5 Pfennig Porto", miejscowe zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 13.5, opłatę za przesyłkę poczty niemieckiej - 5 fen. (stempelek "5 Pfennig Porto") pokrywał odbiorca, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); gwarancja.

120 PLN120 PLN
18466

1916 Warszawa - "5 Pfennig Porto", miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 5.7, opłatę za przesyłkę - 5 fen (stempelek "5 Pfennig Porto") pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

140 PLN140 PLN
18470

1916 Warszawa, list ekspresowy z Niemiec do warszawy, rzadki stempel doręczeniowy poczty miejskiej w Warszawie za 22 fenigi w kolorze fioletowym, stempel cenzury wojskowej z Poznania.

800 PLN800 PLN
18471

1916 Warszawa, dekoracyjna widokówka wydana z okazji stulecia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności wysłana 20.5, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek w ramce podwójnej WRĘCZENIE OPŁACONE w kolorze czerownolila (83x12 mm); znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z syrenką; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

350 PLN350 PLN
18480

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Fi.200.-), trzy znaczki z lekko przesuniętym tłem.

180 PLN180 PLN