The auctions ends in:

Lot # 18460
Close:
Start price: 500
Current price: 500
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.9
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa, miejscowy list opłacony jako druk, na odwrocie opłata doręczeniowa znaczkiem poczty miejskiej, stempelek "WRĘCZENIE OPŁACONE" (Fi. 27Ia), nalepka poczty miejskiej z adnotacją o konieczności przekierowania przesyłki (u góry widok nalepki ukrytej pod dodatkową notatka na froncie koperty).
Photo