The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
18489

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 25.8.16 do Lwowa, prawdopodobnie zatrzymana przez cenzurę i zwrócona ze stemplem "unzulässig / zurück.", w Częstochowie podjęto dwukrotnie próbę zwrotu do nadawcy; 28.12.16; stempel poczty miejskiej typ 2 ze stempelkiem doręczeniowym za 3 kopiejki w kolorze fioletowym typ III, i druga w dniu 13.1.17; stempel poczty miejskiej typ 2 ze stempelkiem doręczeniowym za 5 Pfenigów w kolorze fioletowym typ IIa, dekoracyjny i ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 600 PLN1 600 PLN
18493

1917 Przedbórz, I wydanie, marginesowa seria znaczków - niekatalogowana w parkach poziomych rozdzielonych międzypolem - w arkuszu występują oprócz tzw.krzyża, dwie parki poziome i sześć parek pionowych - tylko te są katalogowane (Fi.5000.-); lewy znaczek typ czwarty, prawy pierwszy; co unikalne barwa znaczka za 2 gr. z pierwszego sektora różni się znacznie od barwy znaczka z drugiego sektora, w Polskich Znakach Pocztowych (str.1084) opisuje się obie barwy jako karminową i ceglastoczerwoną, to prosty i efektowny ekspozycyjnie dowód, że każdy 8-znaczkowy sektor 32-znaczkowego arkusza sprzedażnego był drukowany oddzielnie (Danowski 1982); gwarancje i opis typów Jungjohann BPP, Korszeń.

6 000 PLN6 000 PLN
18500

1917 OTWOCK, karta pocztowa wysłana 18.8 z Częstochowy napisana przez syna do matki, po lewej fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Otwocku "Poststelle Otwock Zustellungsgebühr 10 Pfg."; dodatkowo dołączono przesyłkę z 2.8.1918 roku nadesłaną na adres tego samego odbiorcy, nie ma ona już stempelka doręczeniowego; doręczone przez otwocką pocztę miejską przesyłki należą do najrzadszych walorów tego działu; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja schmutz.

6 000 PLN6 000 PLN
18507

1917 Warszawa, kartka ekspresowa z Wilna do warszawy, rzadki stempel poczty miejskiej za 30 fen. w kolorze fioletowym, stemple cenzury, brak dwóch znaczków oderwanych z kartki.

450 PLN450 PLN
18511

1917 Częstochowa / Warszawa, kartka z Częstochowy do Warszawy, w Warszawie odbito stempel doręczeniowy z a 7 fenigów w kolorze fioletowym, ponieważ nie udało się ustalić odbiorcy umieszczono stemple; "Wiele osób" i "NICHT ZU VRMITELN / WARSCHAUER BURGERPOST" i stempel o skierowaniu do zwrotu "ZURÜCK", w Częstochowie dwukrotnie usiłowano doręczyć zwróconą kartkę umieszczając trzy stemple poczty miejskiej; typu 3 i IVA w kolorach czerwonym i fioletowym, na koniec odbito stempel świadczący o ostatecznym niepowodzeniu doręczenia zwrotnego zapewne ze względu na związane z tym opłaty "Annahme verweigert,", niezwykle dekoracyjny i ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 600 PLN1 600 PLN
18515

1918 Żarki, I wydanie, znaczek za 3 hal. na kompletnej opasce gazetowej jako potwierdzenie opłaty doręczeniowej, skasowany pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL.POLSKIE" w otoku; niefilatelistyczne całości ofrankowane znaczkami poczty miejskiej Żarek, należą do prawdziwych rarytasów i są bardzo wysoko wyceniane, nawet na zwykłych listach (Fi. 2.600,-); walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

3 200 PLN2 500 PLN
18621

1918 Przemyśl, austriacki znaczek opłaty za 90 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

50 PLN50 PLN
18637

1918 Grodziska, znaczki wydania lokalnego stemplowany kasownikiem prowizorycznym na wycinkach.

220 PLN198 PLN
18638

1918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rachmanow.

15 PLN15 PLN
18639

1918 Błonie, kartka bez treści Błonia do Warszawy, znaczki i całostka z nadrukiem lokalnym unieważnione stemplem prowizorycznym Błonia "URZĄD POCZTOWY BŁONIE PROWIZORIO", na froncie stempel odbiorczy.

250 PLN250 PLN
18644

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja Korszeń.

15 PLN15 PLN
18677

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

80 PLN80 PLN
18731

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą z opisanym przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.33 "głębokie wcięcie przerywające czwartą kreskę w jednej trzeciej długości", gwarancja i opis pozycji Korszeń.

80 PLN80 PLN
18733

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.65 "wcięcie w cyfrze 5", gwarancja Korszeń.

50 PLN50 PLN
18740

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN50 PLN
18811

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków w kolorze niebieskim z druku wojennego z nadrukiem drugiej formy z poz. 1/12, znaczek na poz. 11 z błędem "podniesione s", bardzo ładny stan zachowania, katalog Fischer 2.700,- zł, fotoatest Korszeń.

800 PLN800 PLN
18888

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z mocno wzajemnie przesuniętym podwójnym nadrukiem pierwszą formą, znaczek unieważniono datownikiem prowizorycznym KALISZ przerobionym z datownika niemieckiego poprzez zastąpienie liter CH literą Z, bardzo ładny stan zachowania, sygnowany SM, podwójna gwarancja Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN
18935

1918 drugie wydanie lubelskie, rzadkie ząbkowanie 12 1/2 : 12 3/4, gwarancja Berbeka.

300 PLN300 PLN
18938

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 11½, gwarancja Korszeń, mały fotoatest Wiatrowski.

340 PLN340 PLN
18941

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 11½, gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN175 PLN
19084

1919 Michael Lenke "100 lat wydania krakowskiego - Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919", niemieckojęzyczne opracowanie poswiecone głównie błędom i usterkom przedruków typograficznych pomocne dla samodzielnego sprawdzania autentyczności znaczków tego wydania, 244 stron, niezliczone bardzo dokładne ilustracje.

180 PLN180 PLN
19140

1919 wydanie krakowskie, front listu poleconego z Krakowa opłacony znaczkiem za 40 hal. z podwójnym nadrukiem pierwszej formy z poz. 21, znaczki z tym błędem pochodzą z jednego stu znaczkowego arkusza, nadkontroler pocztowy Juliusz Kornecki, który "zdobył" kilkanaście znaczków z tym błędem, sporządził kilka (nie więcej niż dziesięć sztuk) listów poleconych adresowanych do siebie, bardzo ładny stan zachowania o prezencji kompletnego listu, bardzo rzadkie i dekoracyjne, gwarancja Mikulski.

10 000 PLN9 000 PLN
19221

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 90 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.66, bardzo czytelnie kasowany na wycinku i zachowany w pięknym stanie (Fi. 3.300,-), sygnowany BOREK, gwarancja i opis Korszeń.

3 200 PLN3 200 PLN
19366

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

320 PLN320 PLN
19368

1919 wydanie w walucie koronowej, parka bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami oraz marginesem, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
19378

1919 wydanie w walucie koronowej, narożne znaczki z perforacją na zagiętych narożnikach stemplowane kasownikiem z Radomia.

100 PLN100 PLN
19403

1919 wydanie w walucie koronowej, ciemnozielona próba wysokiego nominału znaczka za 2,50 kr. na białym cienkim papierze, gwarancja Mikulski.

300 PLN300 PLN
19425

1919-20 wydanie markowe dla obszaru całej Rzeczypospolitej - nakład C na cienkim papierze oraz nowe wartości wydane po unifikacji waluty, seria czysta.

250 PLN225 PLN
19449

1919 wydanie w walucie markowej, marginesowa parka prób znaczka za 20 fen. w kolorze ciemnobrązowofioletowym z lekkim abklatschem, gwarancja Schmutz.

140 PLN140 PLN
19456

1919 wydanie w walucie markowej, czworoblok niegumowanych prób z drukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

280 PLN280 PLN
19467

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z drukiem na pomarszczonym papierze.

40 PLN40 PLN
19473

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z drukiem na pomarszczonym papierze.

40 PLN40 PLN
19474

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z drukiem na pomarszczonym papierze.

50 PLN60 PLN
19512

1919 I Polska Wystawa Marek w Warszawie, kompletna seria w czworoblokach ciętych i ząbkowanych.

200 PLN200 PLN
19522

1919 I Polska Wystawa Marek, znaczki wydania przedrukowego na prawidłowo opłaconym miejscowym liście poleconym nadanym 15.V z terenu wystawy; bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 19 001).

60 PLN60 PLN
19524

1919 I Polska Wystawa Marek, marginesowy znaczek za 10+5f. na papierze żeberkowanym pionowo (Fi.100.- zwykły 5.-) i bez perforacji poziomej (znaczek na zwykłym papierze Fi.350.-); dodatkowo z błędem nadruku na poz.8 "brak prawego górnego szeryfa w I", trzy w jednym.

400 PLN360 PLN
19526

1919 I Polska Wystawa Marek, list polecony (przefrankowany o 5 fen) opłacony znaczkami wydania przedrukowego, wysłany 11.V z terenu wystawy, znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym; zwraca uwagę usterka znaczka podstawowego za 15 fen. "lewa cyfra 1 nominału uszkodzona u dołu".

80 PLN80 PLN
19539

1919 Sejm Ustawodawczy - Marszałek Sejmu W.Trąmpczyński - duży format, marginesowa próba znaczka za 20 fen. rzadsza bez podwójnego druku, gwarancja Schmutz.

150 PLN150 PLN
19591

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, parka wydrukowana na pomarszczonym papierze, podlepka na marginesie.

70 PLN70 PLN
19593

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

40 PLN40 PLN