The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
184891916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 25.8.16 do Lwowa, prawdopodobnie zatrzymana przez cenzurę i zwrócona ze stemplem "unzulässig / zurück.", w Częstochowie podjęto dwukrotnie próbę zwrotu do nadawcy; 28.12.16; stempel poczty miejskiej typ 2 ze stempelkiem doręczeniowym za 3 kopiejki w kolorze fioletowym typ III, i druga w dniu 13.1.17; stempel poczty miejskiej typ 2 ze stempelkiem doręczeniowym za 5 Pfenigów w kolorze fioletowym typ IIa, dekoracyjny i ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 600 PLN

1 600 PLN

184931917 Przedbórz, I wydanie, marginesowa seria znaczków - niekatalogowana w parkach poziomych rozdzielonych międzypolem - w arkuszu występują oprócz tzw.krzyża, dwie parki poziome i sześć parek pionowych - tylko te są katalogowane (Fi.5000.-); lewy znaczek typ czwarty, prawy pierwszy; co unikalne barwa znaczka za 2 gr. z pierwszego sektora różni się znacznie od barwy znaczka z drugiego sektora, w Polskich Znakach Pocztowych (str.1084) opisuje się obie barwy jako karminową i ceglastoczerwoną, to prosty i efektowny ekspozycyjnie dowód, że każdy 8-znaczkowy sektor 32-znaczkowego arkusza sprzedażnego był drukowany oddzielnie (Danowski 1982); gwarancje i opis typów Jungjohann BPP, Korszeń.

6 000 PLN

6 000 PLN

185001917 OTWOCK, karta pocztowa wysłana 18.8 z Częstochowy napisana przez syna do matki, po lewej fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Otwocku "Poststelle Otwock Zustellungsgebühr 10 Pfg."; dodatkowo dołączono przesyłkę z 2.8.1918 roku nadesłaną na adres tego samego odbiorcy, nie ma ona już stempelka doręczeniowego; doręczone przez otwocką pocztę miejską przesyłki należą do najrzadszych walorów tego działu; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja schmutz.

6 000 PLN

6 000 PLN

185071917 Warszawa, kartka ekspresowa z Wilna do warszawy, rzadki stempel poczty miejskiej za 30 fen. w kolorze fioletowym, stemple cenzury, brak dwóch znaczków oderwanych z kartki.

450 PLN

450 PLN

185111917 Częstochowa / Warszawa, kartka z Częstochowy do Warszawy, w Warszawie odbito stempel doręczeniowy z a 7 fenigów w kolorze fioletowym, ponieważ nie udało się ustalić odbiorcy umieszczono stemple; "Wiele osób" i "NICHT ZU VRMITELN / WARSCHAUER BURGERPOST" i stempel o skierowaniu do zwrotu "ZURÜCK", w Częstochowie dwukrotnie usiłowano doręczyć zwróconą kartkę umieszczając trzy stemple poczty miejskiej; typu 3 i IVA w kolorach czerwonym i fioletowym, na koniec odbito stempel świadczący o ostatecznym niepowodzeniu doręczenia zwrotnego zapewne ze względu na związane z tym opłaty "Annahme verweigert,", niezwykle dekoracyjny i ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 600 PLN

1 600 PLN

185151918 Żarki, I wydanie, znaczek za 3 hal. na kompletnej opasce gazetowej jako potwierdzenie opłaty doręczeniowej, skasowany pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL.POLSKIE" w otoku; niefilatelistyczne całości ofrankowane znaczkami poczty miejskiej Żarek, należą do prawdziwych rarytasów i są bardzo wysoko wyceniane, nawet na zwykłych listach (Fi. 2.600,-); walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

3 200 PLN

2 500 PLN

186211918 Przemyśl, austriacki znaczek opłaty za 90 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

50 PLN

50 PLN

186371918 Grodziska, znaczki wydania lokalnego stemplowany kasownikiem prowizorycznym na wycinkach.

220 PLN

198 PLN

186381918 Przemyśl, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rachmanow.

15 PLN

15 PLN

186391918 Błonie, kartka bez treści Błonia do Warszawy, znaczki i całostka z nadrukiem lokalnym unieważnione stemplem prowizorycznym Błonia "URZĄD POCZTOWY BŁONIE PROWIZORIO", na froncie stempel odbiorczy.

250 PLN

250 PLN

186441918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja Korszeń.

15 PLN

15 PLN

186771918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

80 PLN

80 PLN

187311918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą z opisanym przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.33 "głębokie wcięcie przerywające czwartą kreskę w jednej trzeciej długości", gwarancja i opis pozycji Korszeń.

80 PLN

80 PLN

187331918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.65 "wcięcie w cyfrze 5", gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

187401918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

50 PLN

188111918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków w kolorze niebieskim z druku wojennego z nadrukiem drugiej formy z poz. 1/12, znaczek na poz. 11 z błędem "podniesione s", bardzo ładny stan zachowania, katalog Fischer 2.700,- zł, fotoatest Korszeń.

800 PLN

800 PLN

188881918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z mocno wzajemnie przesuniętym podwójnym nadrukiem pierwszą formą, znaczek unieważniono datownikiem prowizorycznym KALISZ przerobionym z datownika niemieckiego poprzez zastąpienie liter CH literą Z, bardzo ładny stan zachowania, sygnowany SM, podwójna gwarancja Schmutz.

2 000 PLN

2 000 PLN

189351918 drugie wydanie lubelskie, rzadkie ząbkowanie 12 1/2 : 12 3/4, gwarancja Berbeka.

300 PLN

300 PLN

189381918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 11½, gwarancja Korszeń, mały fotoatest Wiatrowski.

340 PLN

340 PLN

189411918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 11½, gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN

175 PLN

190841919 Michael Lenke "100 lat wydania krakowskiego - Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919", niemieckojęzyczne opracowanie poswiecone głównie błędom i usterkom przedruków typograficznych pomocne dla samodzielnego sprawdzania autentyczności znaczków tego wydania, 244 stron, niezliczone bardzo dokładne ilustracje.

180 PLN

180 PLN

191401919 wydanie krakowskie, front listu poleconego z Krakowa opłacony znaczkiem za 40 hal. z podwójnym nadrukiem pierwszej formy z poz. 21, znaczki z tym błędem pochodzą z jednego stu znaczkowego arkusza, nadkontroler pocztowy Juliusz Kornecki, który "zdobył" kilkanaście znaczków z tym błędem, sporządził kilka (nie więcej niż dziesięć sztuk) listów poleconych adresowanych do siebie, bardzo ładny stan zachowania o prezencji kompletnego listu, bardzo rzadkie i dekoracyjne, gwarancja Mikulski.

10 000 PLN

9 000 PLN

192211919 wydanie krakowskie, znaczek za 90 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.66, bardzo czytelnie kasowany na wycinku i zachowany w pięknym stanie (Fi. 3.300,-), sygnowany BOREK, gwarancja i opis Korszeń.

3 200 PLN

3 200 PLN

193661919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

320 PLN

320 PLN

193681919 wydanie w walucie koronowej, parka bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami oraz marginesem, gwarancja Korszeń.

80 PLN

80 PLN

193781919 wydanie w walucie koronowej, narożne znaczki z perforacją na zagiętych narożnikach stemplowane kasownikiem z Radomia.

100 PLN

100 PLN

194031919 wydanie w walucie koronowej, ciemnozielona próba wysokiego nominału znaczka za 2,50 kr. na białym cienkim papierze, gwarancja Mikulski.

300 PLN

300 PLN

194251919-20 wydanie markowe dla obszaru całej Rzeczypospolitej - nakład C na cienkim papierze oraz nowe wartości wydane po unifikacji waluty, seria czysta.

250 PLN

225 PLN

194491919 wydanie w walucie markowej, marginesowa parka prób znaczka za 20 fen. w kolorze ciemnobrązowofioletowym z lekkim abklatschem, gwarancja Schmutz.

140 PLN

140 PLN

194561919 wydanie w walucie markowej, czworoblok niegumowanych prób z drukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

280 PLN

280 PLN

194671919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z drukiem na pomarszczonym papierze.

40 PLN

40 PLN

194731919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z drukiem na pomarszczonym papierze.

40 PLN

40 PLN

194741919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z obiegu pocztowego z drukiem na pomarszczonym papierze.

50 PLN

60 PLN

195121919 I Polska Wystawa Marek w Warszawie, kompletna seria w czworoblokach ciętych i ząbkowanych.

200 PLN

200 PLN

195221919 I Polska Wystawa Marek, znaczki wydania przedrukowego na prawidłowo opłaconym miejscowym liście poleconym nadanym 15.V z terenu wystawy; bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 19 001).

60 PLN

60 PLN

195241919 I Polska Wystawa Marek, marginesowy znaczek za 10+5f. na papierze żeberkowanym pionowo (Fi.100.- zwykły 5.-) i bez perforacji poziomej (znaczek na zwykłym papierze Fi.350.-); dodatkowo z błędem nadruku na poz.8 "brak prawego górnego szeryfa w I", trzy w jednym.

400 PLN

360 PLN

195261919 I Polska Wystawa Marek, list polecony (przefrankowany o 5 fen) opłacony znaczkami wydania przedrukowego, wysłany 11.V z terenu wystawy, znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym; zwraca uwagę usterka znaczka podstawowego za 15 fen. "lewa cyfra 1 nominału uszkodzona u dołu".

80 PLN

80 PLN

195391919 Sejm Ustawodawczy - Marszałek Sejmu W.Trąmpczyński - duży format, marginesowa próba znaczka za 20 fen. rzadsza bez podwójnego druku, gwarancja Schmutz.

150 PLN

150 PLN

195911920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, parka wydrukowana na pomarszczonym papierze, podlepka na marginesie.

70 PLN

70 PLN

195931920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

40 PLN

40 PLN