The auctions ends in:

Lot # 18451
Close:
Start price: 150
Current price: 150
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.5a, 2IIIb
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Sosnowiec, herb miasta, kasowany na wycinku znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym, unieważniony stemplem pomocniczym z szeroką cyfrą 3 z wyróżnikiem "a" w kolorze fioletowym (Fi.+90.-), gwarancja Rachmanow.
Photo