The auctions ends in:

Lot # 18313
Close:
Start price: 1000
Current price: 1000
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.3, 4
Category: WW1 military postage
Description

1918 koperta o charakterze pamiątki filatelistycznej ze znaczkami poczty polowej I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego i znaczkami rosyjskimi wydań z 1917 roku, ostemplowane grzecznościowo na kopercie, stempelek polecenia poczty polowej, fotoatest Schmutz.
Photo