The auctions ends in:

Lot # 17955
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.16y 
Fi.16y
Category: Polish Kingdom
Description

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.140+330.-), niezły stan.
Photo