The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
195941920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, parka makulaturowa drukowana na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

80 PLN

80 PLN

195961920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

40 PLN

40 PLN

195991920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

50 PLN

50 PLN

196001920 list z Poznania 3.4.20 do Niemiec.

30 PLN

41 PLN

196041920 list polecony z Głogowa do Ameryki, poaustriacka erka, stempel odbiorczy na froncie.

80 PLN

80 PLN

196121920 prekursory, list polecony z Torunia 20.2.20 do Niemiec opłacony mieszana frankaturą znaczków niemieckich, które zostały definitywnie wycofane z obiegu w kwietniu 1920 roku, koperta lekko przycięta od góry.

500 PLN

500 PLN

196141920 nalepka dobroczynna z nadrukiem Towarzystwa Pomocy dla Żołnierza Polskiego.

15 PLN

15 PLN

196531921 duży orzeł na tarczy barokowej, czworoblok prób znaczka za 25 mk. z jasnym odcieniem tła, na papierze ze znakiem wodnym "fale", gwarancja Schmutz.

300 PLN

300 PLN

197531924 duży orzeł na tarczy barokowej, seria.

175 PLN

175 PLN

197851924 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kartuzy - Gdynia nr 507.

80 PLN

80 PLN

198031924 orzeł w wieńcu, znaczek za 30 gr w rzadkim kolorze fioletowo niebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

700 PLN

700 PLN

198491925 wydanie obiegowe, znaczek w rzadkiej odmianie II.

220 PLN

220 PLN

198881927 Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, czysty znaczek za 40 gr. w najrzadszym odcieniu mieniącym kolorze szaroniebieskim, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN

1 200 PLN

198891927 Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, czysty znaczek za 40 gr. w kolorze jasnoniebieskim o charakterystycznym mlecznym odcieniu, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN

510 PLN

198901927 Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, czysty znaczek za 40 gr. w kolorze niebieskim, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN

120 PLN

199161928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze pomarańczowobrazowym, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN

120 PLN

199271928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze niebieskostalowym, gwarancja i opis Schmutz.

70 PLN

70 PLN

199291928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze czarno niebieskostalowym, gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN

191 PLN

199311928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze niebieskawozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN

480 PLN

199321928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze niebieskozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

220 PLN

311 PLN

199331928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, cięty znaczek w kolorze niebieskozielonym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

700 PLN

871 PLN

199341928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN

350 PLN

199361928 prezydent Ignacy Mościcki, znaczek na papierze prążkowanym poziomo, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN

300 PLN

199421928 powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze jasnopomarańczowobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

140 PLN

199431928 powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze pomarańczowobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

140 PLN

199541928 kartka z Oficerskiej Szkoły Sanitarnej w Warszawie do Prużany zwolniona jako wojskowa z opłaty pocztowej.

25 PLN

25 PLN

199981931 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Gdynia - Poznań nr 45. Idealnie odbity datownik ambulansowy.

140 PLN

126 PLN

200201933 kartka nadana z agencji pocztowej na pokładzie S/S "Polonia", widokówka transatlantyka w porcie w Gdyni.

90 PLN

231 PLN

200251933 kartka nadana z pokładu SS Jadwiga przez urząd pocztowy w Gdyni do Krakowa, bardzo rzadki stempel "SKRZYNKA P.P. ŻEGLUGA POLSKA S.S. "JADWIGA"", S.S. Jadwiga – polski parowy statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej został zbudowany w Wielkiej Brytanii nazwany od imienia jednej z córek marszałka Piłsudskiego, statek kursował w rejsach turystycznych po zatoce puckiej, stempelek "Pamiątka z przejażdżki po Bałtyku SS. "JADWIGA"".

500 PLN

570 PLN

200471933 karnet - "II WSZECHPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA W TORUNIU", z podpisami najwybitniejszych polskich filatelistów: W.Rachmanowa, W.Polańskiego, J.Dudzińskiego, J.Witkowskiego i wielu innych biorących udział w wystawie; do karnetu wklejone okolicznościowe znaczki za 60 gr ze znakami wodnymi w położeniu (licząc od lewej): II.D, II.G; unikalny - być może jednostkowy - walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN

500 PLN

200491933 400. rocznica śmierci Wita Stwosza.

100 PLN

100 PLN

200641934 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Siedlce - Lublin nr 254.

60 PLN

300 PLN

200671934 kartka nadana w agencji pocztowej z pokładu S/S "Kosciuszko".

90 PLN

90 PLN

200991934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w kolorze jasno szaroniebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN

340 PLN

201021934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w kolorze niebieskim, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

220 PLN

220 PLN

201041934 wydanie przedrukowe, piętnastoblok znaczka za 55 gr.

200 PLN

170 PLN

201121934 WILEŃSZCZYZNA - ŚWIĘCIANY WILEŃSKIE - zwrotne poświadczenie odbioru, odesłane 19.IV z urzędu pocztowego Święciany Wileńskie (stolica powiatu święciańskiego) do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego w Wilnie, doskonała odbitka datownika z wyróżnikiem "b"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

50 PLN

50 PLN

201301935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, podstawowa seria.

90 PLN

90 PLN

201531935 kartka z uzdrowiska w Truskawcu do Samboru, widokówka z opłatą gotówkową.

20 PLN

20 PLN

201621936 pocztowy dowód przyjęcia z Zaniemyśla, znaczek opłaty użyty jako znaczek dopłaty.

25 PLN

25 PLN