The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
19594

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, parka makulaturowa drukowana na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

80 PLN80 PLN
19596

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

40 PLN40 PLN
19599

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze z obiegu pocztowego.

50 PLN50 PLN
19600

1920 list z Poznania 3.4.20 do Niemiec.

30 PLN41 PLN
19604

1920 list polecony z Głogowa do Ameryki, poaustriacka erka, stempel odbiorczy na froncie.

80 PLN80 PLN
19612

1920 prekursory, list polecony z Torunia 20.2.20 do Niemiec opłacony mieszana frankaturą znaczków niemieckich, które zostały definitywnie wycofane z obiegu w kwietniu 1920 roku, koperta lekko przycięta od góry.

500 PLN500 PLN
19614

1920 nalepka dobroczynna z nadrukiem Towarzystwa Pomocy dla Żołnierza Polskiego.

15 PLN15 PLN
19653

1921 duży orzeł na tarczy barokowej, czworoblok prób znaczka za 25 mk. z jasnym odcieniem tła, na papierze ze znakiem wodnym "fale", gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
19753

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, seria.

175 PLN175 PLN
19785

1924 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kartuzy - Gdynia nr 507.

80 PLN80 PLN
19803

1924 orzeł w wieńcu, znaczek za 30 gr w rzadkim kolorze fioletowo niebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

700 PLN700 PLN
19849

1925 wydanie obiegowe, znaczek w rzadkiej odmianie II.

220 PLN220 PLN
19888

1927 Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, czysty znaczek za 40 gr. w najrzadszym odcieniu mieniącym kolorze szaroniebieskim, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
19889

1927 Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, czysty znaczek za 40 gr. w kolorze jasnoniebieskim o charakterystycznym mlecznym odcieniu, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN510 PLN
19890

1927 Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie, czysty znaczek za 40 gr. w kolorze niebieskim, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN120 PLN
19916

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze pomarańczowobrazowym, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN120 PLN
19927

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze niebieskostalowym, gwarancja i opis Schmutz.

70 PLN70 PLN
19929

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze czarno niebieskostalowym, gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN191 PLN
19931

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze niebieskawozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN480 PLN
19932

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze niebieskozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

220 PLN311 PLN
19933

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, cięty znaczek w kolorze niebieskozielonym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

700 PLN871 PLN
19934

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN350 PLN
19936

1928 prezydent Ignacy Mościcki, znaczek na papierze prążkowanym poziomo, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN300 PLN
19942

1928 powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze jasnopomarańczowobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN140 PLN
19943

1928 powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze pomarańczowobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN140 PLN
19954

1928 kartka z Oficerskiej Szkoły Sanitarnej w Warszawie do Prużany zwolniona jako wojskowa z opłaty pocztowej.

25 PLN25 PLN
19998

1931 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Gdynia - Poznań nr 45. Idealnie odbity datownik ambulansowy.

140 PLN126 PLN
20020

1933 kartka nadana z agencji pocztowej na pokładzie S/S "Polonia", widokówka transatlantyka w porcie w Gdyni.

90 PLN231 PLN
20025

1933 kartka nadana z pokładu SS Jadwiga przez urząd pocztowy w Gdyni do Krakowa, bardzo rzadki stempel "SKRZYNKA P.P. ŻEGLUGA POLSKA S.S. "JADWIGA"", S.S. Jadwiga – polski parowy statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej został zbudowany w Wielkiej Brytanii nazwany od imienia jednej z córek marszałka Piłsudskiego, statek kursował w rejsach turystycznych po zatoce puckiej, stempelek "Pamiątka z przejażdżki po Bałtyku SS. "JADWIGA"".

500 PLN570 PLN
20047

1933 karnet - "II WSZECHPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA W TORUNIU", z podpisami najwybitniejszych polskich filatelistów: W.Rachmanowa, W.Polańskiego, J.Dudzińskiego, J.Witkowskiego i wielu innych biorących udział w wystawie; do karnetu wklejone okolicznościowe znaczki za 60 gr ze znakami wodnymi w położeniu (licząc od lewej): II.D, II.G; unikalny - być może jednostkowy - walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN500 PLN
20049

1933 400. rocznica śmierci Wita Stwosza.

100 PLN100 PLN
20064

1934 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Siedlce - Lublin nr 254.

60 PLN300 PLN
20067

1934 kartka nadana w agencji pocztowej z pokładu S/S "Kosciuszko".

90 PLN90 PLN
20099

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w kolorze jasno szaroniebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN340 PLN
20102

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w kolorze niebieskim, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

220 PLN220 PLN
20104

1934 wydanie przedrukowe, piętnastoblok znaczka za 55 gr.

200 PLN170 PLN
20112

1934 WILEŃSZCZYZNA - ŚWIĘCIANY WILEŃSKIE - zwrotne poświadczenie odbioru, odesłane 19.IV z urzędu pocztowego Święciany Wileńskie (stolica powiatu święciańskiego) do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego w Wilnie, doskonała odbitka datownika z wyróżnikiem "b"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

50 PLN50 PLN
20130

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, podstawowa seria.

90 PLN90 PLN
20153

1935 kartka z uzdrowiska w Truskawcu do Samboru, widokówka z opłatą gotówkową.

20 PLN20 PLN
20162

1936 pocztowy dowód przyjęcia z Zaniemyśla, znaczek opłaty użyty jako znaczek dopłaty.

25 PLN25 PLN