The auctions ends in:

Lot # 18035
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 occupation postage
Description

1915 służbowy list polecony wysłany 24.II.15 ze Szczakowej do Wiednia, w Wiedniu pobrano opłatę 10 halerzy za doręczenie.
Photo