The auctions ends in:

Lot # 18480
Close:
Start price: 180
Current price: 180
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.III-VIA 
Fi.III-VIB
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Fi.200.-), trzy znaczki z lekko przesuniętym tłem.
Photo