The auctions ends in:

Lot # 18298
Close:
Start price: 300
Current price: 250
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description
1917 Legiony Polskie, dokument wewnątrz pocztowy "Tabori postai rovatlap", fioletowa rzadka pieczęć formacyjna "Kadry Legionów Polskich/ 29 I. 1917/ poczta 199 polowa" (Berek P14), datowniki austro-węgierskiej poczty polowej K.u k. ETAPPENPOSTAMT 199" bez wyróżnika (Berek D9) i z wyróżnikiem "a" (Berek D10); niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.
Photo