The auctions ends in:

Lot # 18465
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.10
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa - "5 Pfennig Porto", miejscowe zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 13.5, opłatę za przesyłkę poczty niemieckiej - 5 fen. (stempelek "5 Pfennig Porto") pokrywał odbiorca, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); gwarancja Korszeń.
Photo