The auctions ends in:

Lot # 17907
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.223 
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1918 list wysłany 22/4 z miejscowości Sułkowice do Ystad w Szwecji, stempelek cenzury cieszyńskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.
Photo