Page:
results
Num# Description Start price Buy price
209831939 karta pocztowa III Rzeszy skasowana 7-11 stemplem okolicznościowym okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie; użyto całostki niemieckiej ponieważ żadne znaki pocztowe dla GG nie zostały jeszcze sporządzone.

50 PLN

50 PLN

209991940 dekoracyjnie ofrankowany znaczkami różnych wydań ekspresowy list polecony z Tarnowa, opłacony zgodnie z taryfą - 1,64 zł, znaczki skasowane -3 IX, całość sporządzona zapewne z inspiracji filatelistycznej, co tłumaczyłoby użycie stempelka dopłaty "Nachgebühr" z dopisaną liczbą "40"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

60 PLN

60 PLN

210051940 II wydanie przedrukowe, znaczki za 4/5 gr i 24/25 gr skasowane na widokówce (Pomnik i kopiec Kościuszki) 20.IV w Krakowie datownikiem okolicznościowym z okazji urodzin A.Hitlera.

40 PLN

40 PLN

210101940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

20 PLN

20 PLN

210181940 widoki zabytkowych budowli (I), 50gr + 60gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 31.3 z Krakowa do Pfäffikon - obozu polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzury, w tym cenzora szwajcarskiego 380, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa !!! stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

250 PLN

250 PLN

210421940 widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta zielona o sygnaturze II.41, czysta; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN

30 PLN

210451940 widoki zabytkowych budowli, 30 gr karta o sygnaturze IX.40, czysta; bardzo dobry stan zachowania.

20 PLN

20 PLN

210461940 widoki zabytkowych budowli, 30 gr karta o sygnaturze II.41, czysta; dobry stan zachowania.

20 PLN

20 PLN

210481940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z prezydentem Mościckim, tekst III "Um den Wünschen ..." 12 wierszy tekstu, karta czysta; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

100 PLN

210521940 formularz pocztowy z obiegu pocztowego z Warszawy do Krakowa.

25 PLN

25 PLN

210931941 dokument wystawiony 9.V w Krakowie nakazujący przymusowe opuszczenie mieszkania przez polskiego najemcę, wystawiony przez "Der Stadhauptmann von Krakau Städische Wohnungsamt", fioletowa pieczęć z godłem "Generalgouvernement Distrikt Krakau DER BEAUFTRAGTE DES DISTRIKTSCHEFS für die Stadt Krakau", niecodzienny dokument w dobrym stanie zachowania.

120 PLN

120 PLN

211191943 dowód nadania ze Lwowa opłacony znaczkiem wydania obiegowego - widoki zabytkowych budowli za 20 gr.

100 PLN

100 PLN

211561943 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, karta pocztowa wysłana 1.3 z Lizbony do Józefowa; liczne stempelki cenzur, dodatkowo na froncie ślady chemicznego poszukiwania ukrytych informacji przez cenzorów; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).

100 PLN

100 PLN

211831944 5 rocznica utworzenia GG, znaczek za 10+10 zł nieząbkowany, arkusik - sektor 3, bardzo dobry stan zachowania (w papierze naturalne wtrącenie, prawy górny narożnik minimalnie słabszy).

500 PLN

450 PLN

211871944 widoki zabytkowych budowli, 12 gr fioletowa karta o sygnaturze I.44, czysta (Mi.30 euro), na odwrocie minimalne ślady podlepek.

40 PLN

40 PLN

212521942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na wycinku znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 211 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN

600 PLN

213921943 Hetmani, znaczek za 10 f. ze Stanisławem Żółkiewskim na karcie z napisem POCZTÓWKA, datowanej 22.XII, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym "UCZMY SIĘ LATAĆ"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

214191943 Polska YMCA, znaczek skasowany 15.III.44 na pocztówce, dodatkowo stempel propagandowy "12.III-18.III WYSTAWA KONKURS NA ZAGRODĘ"; gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

214391943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, blok stemplowany, gwarancja Schmutz.

320 PLN

320 PLN

214481943 grafika obozowa na dyplomie udziału i zwycięstwa w zawodach Turnieju Piłkarskiego Drużyn o puchar Koła Łodzian Oflagu IIC, dwa załamania, pomimo tego dobry stan zachowania, rzadkie.

800 PLN

660 PLN

214811944 wydanie obiegowe - znaczek w kolorze ciemnoczerwonym na programie Święta Wychowania Fizycznego w formie karnetu wysłanym 18 VIII; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

300 PLN

300 PLN

214921944 Święto Morza, znaczek unieważniony 29.VI kasownikiem okolicznościowym "ŚWIĘTO MORZA" na karcie ozdobionej drzeworytem autorstwa Zygmunta Pazdy, przedstawiającą polski niszczyciel ORP "Błyskawica", na odwrocie napis POCZTÓWKA i odbitka kasownika okolicznościowego; kilka niewielkich przebarwień; gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

214931944 Święto Morza, znaczek z grafiką stemplowany stemplem pierwszego dnia obiegu, kartka FDC.

120 PLN

120 PLN

215141944 prezydent Władysław Raczkowski, gwarancja Ryblewski.

15 PLN

15 PLN

215611945 kartka z grafiką obozową, stempel okolicznościowy "Wystawa leśna".

100 PLN

100 PLN

216011942 kartka w układie całostki "trąbka pocztowa" z odbitką drzeworytu autorstwa T. Kluźniaka i nadrukiem "POCZTÓWKA", lecz w miejsce wydrukowanego znaczka wklejony znaczek wydania trąbka pocztowa.

400 PLN

400 PLN

216161943 druty, kartka z życzeniami świątecznymi, dodatkowy stempel "Czerwony Krzyż" przedstawiający pośrodku Czerwony Krzyż i napis "Inter Arma Caritas", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 000 PLN

900 PLN

216171943 Góry, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, odrębnie takiego znaczka nie wydano, został zbyt płytko ponacinany i zaszła konieczność wycięcia go z arkusza, gwarancja Krawczyk.

400 PLN

300 PLN

216221943 Wdowa, cięty znaczek za 25 f. w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN

290 PLN

216251943 Menażka, znaczek za 10 f. w kolorze niebieskozielonym na papierze białym gładkim grubym, bardzo rzadki jako cięty, gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN

130 PLN

216271943 menażka, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

216281943 Menażka, kasowany znaczek za 10 f. w skrajnym odcieniu niebieskawozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN

150 PLN

216431944 Kraty, znaczek za 50 f. w kolorze ciemnoszaroniebieskim, rzadszy na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, pełna oryginalna guma, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

150 PLN

120 PLN

217341944 Puławski i Kościuszko, znaczek za 50 gr ślady przywarcia na gumie, gwarancja Schmutz.

80 PLN

80 PLN

217481944 Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o szarooliwkowym znaku opłaty, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

200 PLN

160 PLN

217581944 Warszawa walczy, całostka.

25 PLN

25 PLN

218351944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym w wąskim formacie (55x100mm) - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.III.yt; karta-druk biblioteczny na odwrocie stempelek "BIBLIOTEKA BELETRYSTYKI POLSKIEJ OBOZU IID"; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013 na papierze: "białym prążkowanym drukowano [-] nieliczne kartki dla bibliotek o formacie wąskim 52-61x93-100mm"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana); gwarancja Korszeń.

100 PLN

80 PLN

219171940 kartka od Polaka internowanego na Litwie z obozu w Wiłkomierzu 24.2.40 do Żnina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

140 PLN

140 PLN

220101945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, tereny północnoniemieckie, "Libertas", typografia z formy cynkowej; znaczek poczty międzyobozowej za 20 fen. w kolorze czerwonym na papierze białym średnim.

120 PLN

120 PLN

220431945 POLSKA STREFA OKUPACYJNA NIEMIEC - NIEZNANY EPIZOD II WOJNY ŚWIATOWEJ, karta pocztowa wysłana 11.10. z Maczkowa do byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie przebywającego w Szpitalu w Grüner Jäger pod Braunschweigiem.

Jak Haren Ims stało się Maczkowem?

W maju 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych, polska 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka i 1.Samodzielna Brygada Spadochronowa generała Stanisława Sosabowskiego objęły kontrolę nad północno-zachodnią częścią Dolnej Saksonii, w ramach brytyjskiej strefy okupacyjnej w powiatach Aschendorf, Meppen i Lingen. Na przełomie lat 1944-1945 w regionie Emslandu przebywało około 60 tys. Polaków. Byli nimi robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni i więźniowie obozów koncentracyjnych.

Zapadła decyzja utworzenia polskiej strefy okupacyjnej, którą zaakceptował brytyjski zarząd wojenny z marszałkiem Montgomerym. Dla polskich dipisów [displaced persons] w szybkim tempie zorganizowano 15 obozów i 5 innych dla byłych jeńców wojennych. Zdecydowano się też wysiedlić mieszkańców miasteczka Haren. 1000 niemieckich rodzin musiało opuścić z dnia na dzień swoje domy, pozostawiając cały dobytek 5 tys. Polaków. Wśród nich znalazło się 1,7 tys. żołnierek Armii Krajowej, które po Powstaniu Warszawskim trafiły do obozu jenieckiego w Oberlangen.

Przez 3 lata Haren było siedzibą polskiej administracji w ramach nieformalnej polskiej strefy okupacyjnej. Otwarto w nim kilka szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i szkołę zawodową. Uruchomiono też Uniwersytet Ludowy, powstała polska parafia, ukazywała się polska prasa. Działały kluby sportowe, kino, dwa teatry i straż pożarna. Ulice otrzymały polskie nazwy: Armii Krajowej, Legionów, Jagiellońska, Lwowska, Wileńska.

800 PLN

600 PLN